Ετικέτα: wwf-international

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Οι πολιτικοί και ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να θέσουν φιλόδοξους στόχους για τη μείωση του ρυθμού αποψίλωσης των δασών, στο πλαίσιο της...