My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Ετικέτα: polluted

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα πρότυπα για τα καύσιμα κίνησης, που θα μειώσουν το μερίδιό τους στην αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων. Οι αλλαγές αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ καταπολεμά αποτελεσματικά την αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα προτεινόμενα πρότυπα όχι μόνον θα καταστήσουν "καθαρότερα" τα καύσιμα, αλλά και θα επιτρέψουν την καθιέρωση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων και μηχανημάτων. Στα κύρια μέτρα που προβλέπονται για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκαυσίμων συγκαταλέγεται η επιβολή της υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν κατά 10% το χρονικό διάστημα 2011 - 2020 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση αυτών των καυσίμων.

Νομοθεσία περιβάλλοντος
Η νέα Kοινοτικη Oδηγία 2006/118, προβλέπει την προστασία των υπόγειων υδάτων από την υποβάθμιση και τη χημική ρύπανση, με δεδομένο ότι τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο και θα πρέπει να προστατεύονται, γεγονός διαίτερα σημαντικό για τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα, όπως και για τη χρήση των υπόγειων υδάτων για παροχή νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Γενικού ενδιαφέροντος
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε την επιτευχθείσα από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα, περιεκτική, ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. Με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα θα υπαχθούν για πρώτη φορά σε κανονιστικές ρυθμίσεις τα επίπεδα των επιβλαβών λεπτομερισμένων σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα θα δοθεί στα κράτη μέλη κάποιος βαθμός ευελιξίας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμμόρφωσης με ορισμένα από τα ισχύοντα πρότυπα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Γενικού ενδιαφέροντος
Ολοκληρώθηκε χθες, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και τα ακόλουθα :
1. Πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
2. Αλλαγή του κλίματος
3. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων
4. Θεματική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
5. Έλεγχος των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους
Αναλυτικά :

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 50 νέων περιβαλλοντικών καινοτόμων έργων σε 14 χώρες βάσει του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2006. Με τα έργα αυτά θα γίνει επίδειξη νέων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης πολυποίκιλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Τα έργα υλοποιούνται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις ύψους 214 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει κατά τι λιγότερα από 66 εκατ. €.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να συσταθεί παγκόσμιο ταμείο κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου με σκοπό την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο. Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (GEEREF) θα επιταχύνει τη μεταφορά, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των φτωχότερων περιφερειών του πλανήτη. Με τα έργα αυτά θα καταπολεμηθούν επίσης η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θεματική στρατηγική καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, ανησυχεί μήπως ορισμένες από τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αποδυναμώσουν σημαντικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής

Γενικού ενδιαφέροντος
ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΑΦΗΝΑ, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της σειράς εθελοντικών παρεμβάσεων και εκδηλώσεων « Μια μέρα για τη Φύση» Η ΜΙΑΦΥΣΗ, Διεθνές Δίκτυο για τη Φύση και ο Δήμος της Ραφήνας, σας καλούν να συμμετάσχετε στην εθελοντική αναδάσωση της περιοχής Πευκώνα στην Ραφήνα, που κάηκε στην πυρκαγιά του 2005.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΑΦΗΝΑ είναι η δεύτερη διοργάνωση της σειράς εθελοντικών παρεμβάσεων « Μια μέρα για τη Φύση». Η πρώτη, FREEBEACH, έγινε στις 22 Ιουλίου 2006 για τον καθαρισμό του δάσους του Εθνικού δρυμού του Σχοινιά. Η αναδάσωση και αποκατάσταση των βιοτόπων της Αττικής θα συμβάλλει να γίνει πιο βιώσιμη η περιοχή της πρωτεύουσας και θα μειώσει τα αποτελέσματα της ρύπανσης. Η δενδροφύτευση επίσης μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο της καταπάτησης, της παράνομης δόμησης , της διάβρωσης του εδάφους. Μπορούμε να το πετύχουμε!

Γενικού ενδιαφέροντος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:
Για την ενημέρωση σχετικά με το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού από τις παρακείμενες στην Βιομηχανική Ζώνη Οινοφύτων-Σχηματαρίου-Τανάγρας βιομηχανίες επισημαίνουμε τα εξής:
Ι. Υφιστάμενη κατάσταση στη Βιομηχανική Ζώνη (ΖΟΕ) Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας: Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας έχει δημιουργηθεί μια άτυπη Βιομηχανική Ζώνη, η οποία όμως στερείται της απαραίτητης οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν και οι βασικές υποδομές που θα επέτρεπαν τόσο την εύρυθμη λειτουργία της όσο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει ήδη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάζει τις επιπτώσεις στο ρεύμα του ποταμού από τη δραστηριότητα 225 βιομηχανιών στην περιοχή.Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, σε ηλεκτρονική μορφή, τον πρώτο ενοποιημένο ευρωπαϊκό κατάλογο απογραφής της ρύπανσης από μικρές διάσπαρτες πηγές, όπως τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, τα πλοία, οι λέβητες οικιακής χρήσης και τα μικρά αγροκτήματα. Με την καταγραφή δεδομένων για τη διάχυτη ρύπανση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στοιχεία που είναι επί του παρόντος καταχωρισμένα σε διάφορους καταλόγους.