Ετικέτα: καινοτομια

- Οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές «ανεβαίνουν» στο Cloud με τη συνδρομή της COSMOTE Στην ανάπτυξη καινοτόμας υποδομής, η οποία θα επιτρέπει την αντικατάσταση των έξυπνων συσκευών...

Το νέο πρόγραμμα εργασίας 2016-17 στην έρευνα και την καινοτομία παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν το νέο πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης...

Στο πλαίσιο της  Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Ευρωπαϊκό...

Η «Θεσσαλονίκη- Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και  το Μη κερδοσκοπικό - αγαθοεργές σωματείο «Δράση για την Εκπαίδευση» («EDU ACT») διοργανώνουν το μεγάλο τελικό του...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, για πρώτη φορά, προσκλήσεις υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την...

Η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ που αξιοποιούν περισσότερο την καινοτομία, σύμφωνα με τον νέο...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά την αναζήτηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς «iCapital». Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί...

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία: Η οικοκαινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το νέο Eco-Innovation Action Plan...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών, η οποία υπονομεύει τη  σταθερότητα των τιμών....

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην οικοκαινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και επιβεβαιώνει την έντονη ανάπτυξη των οικοβιομηχανιών, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή απαιτούν καθαρή και φιλοπεριβαλλοντική καινοτομία σε μαζική κλίμακα. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηγούνται παγκοσμίως σε διάφορες περιβαλλοντικές αγορές και ότι η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την προώθηση της καινοτομίας στις αγορές αυτές. Βασιζόμενη στο Σχέδιο Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ΣΔΠΤ), η έκθεση προτείνει την επικέντρωση σε ορισμένες προτεραιότητες και δράσεις που θα τονώσουν τη ζήτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και οικοκαινοτομίας.