Ετικέτα: best-paper-award

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Πολλοί επιστήμονες αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο, επιπλέον των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους, για τη δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνάς τους σε συνέδρια...