My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Ετικέτα: air pollution

Γενικού ενδιαφέροντος
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλλε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς στη ΔΕΗ επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

Γενικού ενδιαφέροντος
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά στις αέριες εκπομπές ρύπων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Γενικού ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ GREENPEACE. Τα συγκλονιστικά πορίσματα της επιστημονικής συνόδου στο Παρίσι για τις κλιματικές αλλαγές που δημοσιεύτηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν το πρόβλημα: Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα αν δεν αναλάβουμε δράση τώρα. Η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις να κάνουν πράξη τα συμπεράσματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές.
Η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στο Παρίσι, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν δε μειωθούν δραματικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η μέση πλανητική θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί κατά 1,1°C – 6,4°C έως το 2095 σε σχέση με τα επίπεδα της περιόδου 1980-1999. Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας αναμένεται να προκαλέσει περισσότερους καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες, όπως επίσης ισχυρότερους τυφώνες, λιώσιμο των πάγων και αύξηση της στάθμης της θάλασσας.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα πρότυπα για τα καύσιμα κίνησης, που θα μειώσουν το μερίδιό τους στην αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων. Οι αλλαγές αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ καταπολεμά αποτελεσματικά την αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα προτεινόμενα πρότυπα όχι μόνον θα καταστήσουν "καθαρότερα" τα καύσιμα, αλλά και θα επιτρέψουν την καθιέρωση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων και μηχανημάτων. Στα κύρια μέτρα που προβλέπονται για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκαυσίμων συγκαταλέγεται η επιβολή της υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν κατά 10% το χρονικό διάστημα 2011 - 2020 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση αυτών των καυσίμων.

Βιομηχανία και περιβάλλον
Το κοινοτικό μητρώο εκπομπών υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται από τη βιομηχανία, το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER), επικαιροποιήθηκε σήμερα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα εκπομπών από περίπου 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά – που αφορούν το 2004 - μπορούν τώρα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2001 για έναν αριθμό ρύπων, εγκαταστάσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή κρατών μελών.

Αέριες Εκπομπές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WWF. Πάνω από 55 διαπρεπείς οικονομολόγοι περιβάλλοντος από πανεπιστήμια και ινστιτούτα της Ευρώπης υπέγραψαν διακήρυξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF για την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων. Η διακήρυξη του WWF παραδόθηκε σήμερα στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Σταύρο Δήμα. Μάλιστα, στην κοινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο κ. Δήμας συνυπόγραψε με τη σειρά του τη διακήρυξη, κάνοντας σαφές προς όλους ότι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στην κατανομή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προς τις επιχειρήσεις. Η διακήρυξη, που συνυπογράφουν μεταξύ άλλων και 8 Έλληνες οικονομολόγοι, αναφέρει ότι η εμπορία ρύπων είναι ένα καλό εργαλείο για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από μεγάλες βιομηχανίες. Για να λειτουργήσει, όμως, αποτελεσματικά θα πρέπει η αγορά να θέσει μια λογική τιμή στον άνθρακα, κάτι που απαιτεί αυστηρότερα όρια εκπομπών και λιγότερα δικαιώματα στις επιχειρήσεις. Το σύστημα εμπορίας προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές τους με τη μέγιστη ευελιξία και το μικρότερο δυνατό κόστος. Έτσι, παρέχονται κίνητρα για καινοτομία και επενδύσεις σε καλύτερες τεχνολογίες.

Γενικού ενδιαφέροντος
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε την επιτευχθείσα από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα, περιεκτική, ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. Με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα θα υπαχθούν για πρώτη φορά σε κανονιστικές ρυθμίσεις τα επίπεδα των επιβλαβών λεπτομερισμένων σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα θα δοθεί στα κράτη μέλη κάποιος βαθμός ευελιξίας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμμόρφωσης με ορισμένα από τα ισχύοντα πρότυπα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 50 νέων περιβαλλοντικών καινοτόμων έργων σε 14 χώρες βάσει του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2006. Με τα έργα αυτά θα γίνει επίδειξη νέων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης πολυποίκιλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Τα έργα υλοποιούνται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις ύψους 214 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει κατά τι λιγότερα από 66 εκατ. €.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να συσταθεί παγκόσμιο ταμείο κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου με σκοπό την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο. Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (GEEREF) θα επιταχύνει τη μεταφορά, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των φτωχότερων περιφερειών του πλανήτη. Με τα έργα αυτά θα καταπολεμηθούν επίσης η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θεματική στρατηγική καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, ανησυχεί μήπως ορισμένες από τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αποδυναμώσουν σημαντικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής