Ετικέτα: οδηγία

Νομοθεσία περιβάλλοντος
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε και το ΥΠΕΧΩΔΕ προώθησε στα συναρμόδια Υπουργεία σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2002/49/ ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση :