Ετικέτα: λύματα

Μια πρωτοποριακή τεχνολογία που διαχωρίζει και ανακυκλώνει τις χρήσιμες ίνες από τα ακατέργαστα αστικά και βιομηχανικά λύματα ανέπτυξε η ισραηλινή εταιρεία Applied CleanTech. Το πρώτο...

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία Στο Δήμο Λαμιέων θα πηγαίνουν τα λύματα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το «Τεχνικό Πρόγραμμα 2011» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης του δήμου,...

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία Ρύπανση από λύματα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού της πόλης...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Πρόσκληση ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για έργα περαιτέρω επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών...

Βιομηχανία και περιβάλλον
Το κοινοτικό μητρώο εκπομπών υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται από τη βιομηχανία, το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER), επικαιροποιήθηκε σήμερα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα εκπομπών από περίπου 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά – που αφορούν το 2004 - μπορούν τώρα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2001 για έναν αριθμό ρύπων, εγκαταστάσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή κρατών μελών.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 50 νέων περιβαλλοντικών καινοτόμων έργων σε 14 χώρες βάσει του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2006. Με τα έργα αυτά θα γίνει επίδειξη νέων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης πολυποίκιλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Τα έργα υλοποιούνται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις ύψους 214 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει κατά τι λιγότερα από 66 εκατ. €.

Γενικού Ενδιαφέροντος
Εκατοντάδες νεκρά ψάρια τα οποία ξεβράστηκαν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μαγγάνων και Μυρωδάτου αντικρύζουν τις τελευταίες ημέρες ψαράδες της Ξάνθης. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο εκβάλει ο χείμαρρος «Τσάμπουρλο» στον οποίο καταλήγουν αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα.Αμέσως ελήφθησαν δείγματα νερού από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εντοπιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο των ψαριών.

Γενικού Ενδιαφέροντος
Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου αλλά και η μη υποβολή σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας των λυμάτων του Θριασίου Πεδίου οδήγησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο να καταδικάσει την Ελλάδα για άλλη μία φορά στις 24/6/2004. Το δίκτυο αποχέτευσης στο Θριάσιο Πεδίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 1998, αλλά το έργο τα τελευταία περίπου 10 χρόνια βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.