Ετικέτα: ισπανία

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Την επιβολή φόρου 6% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε αυτή προέρχεται από ΑΠΕ είτε από ορυκτά καύσιμα αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση προκειμένου...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία νέα υπενθύμιση για την υποχρέωσή της να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Ισπανία κατέχει πλέον σημαντική θέση ανάμεσα στους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς εξήγαγε για πρώτη φορά στα χρονικά ενέργεια στη Γαλλία. Οι μεγάλες...

Ευρώπη και περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νομική διαδικασία κατά της Ισπανίας για παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας σε τρεις περιπτώσεις. Η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία τελική γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σχετικά με την παράνομη διάθεση αποβλήτων στη νήσο La Gomera. Εάν η απάντηση της Ισπανίας στην επιστολή της Επιτροπής δεν θεωρηθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να ζητήσει από το ΔΕΚ να επιβάλει πρόστιμα στην Ισπανία. Στη δεύτερη περίπτωση η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες σχετικά με την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία πρώτη γραπτή προειδοποίηση επειδή δεν εφάρμοσε την οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων από χώρους υγειονομικής ταφής.

Ευρώπη και περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά της Ισπανίας για τρεις παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων. Δύο περιπτώσεις αφορούν τις επιπτώσεις ορισμένων οδικών έργων στα άγρια ζώα – στον ιβηρικό λύγκα στην περιοχή Doñana (Aνδαλουσία) και σε διάφορα βιολογικά είδη στην περιοχή της 'Encinares del río Alberche y río Cofio' (περιφέρεια Μαδρίτης).

Γενικού ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ GREENPEACE (4/4/2006). Οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες στην Ισπανία έχουν επιφέρει τεράστια γενετική επιμόλυνση, έχουν ήδη μειώσει το εισόδημα των αγροτών και πρέπει να απαγορευθούν αμέσως. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει νέα έκθεση της Greenpeace που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στη Βιέννη με τίτλο "Η Συνύπαρξη είναι Αδύνατη"(1), με αφορμή το συνέδριο που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αυστριακή Προεδρία για το ζήτημα της συνύπαρξης μεταλλαγμένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών(2).