My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Ετικέτα: εκπομπεσ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πρώτος κρατικός φορέας στην Ελλάδα που προχωράει στο συνολικό σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας σε...

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα πρότυπα για τα καύσιμα κίνησης, που θα μειώσουν το μερίδιό τους στην αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων. Οι αλλαγές αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ καταπολεμά αποτελεσματικά την αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα προτεινόμενα πρότυπα όχι μόνον θα καταστήσουν "καθαρότερα" τα καύσιμα, αλλά και θα επιτρέψουν την καθιέρωση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων και μηχανημάτων. Στα κύρια μέτρα που προβλέπονται για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκαυσίμων συγκαταλέγεται η επιβολή της υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν κατά 10% το χρονικό διάστημα 2011 - 2020 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση αυτών των καυσίμων.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.. Η δέσμη προτάσεων θέτει διάφορους φιλόδοξους στόχους σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων.

Αέριες εκπομπές
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την αποφασιστικότητά της στο ζήτημα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, προτείνοντας νομοθετικά μέτρα για την ένταξη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από την πολιτική αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Οι εκπομπές της ΕΕ από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται ταχύτερα απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Η αύξηση αυτή απειλεί να υποσκάψει την πρόοδο της ΕΕ στον περιορισμό των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο ΣΕΔΕ της ΕΕ συνιστά έναν αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος του τρόπο αντιμετώπισης, εκ μέρους του κλάδου, των εκπομπών του και αποτελεί εφαρμογή μιας προσέγγισης στηριζόμενης από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Νομοθεσία περιβάλλοντος
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε τα συμπεράσματα του σημερινού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε το νέο κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών (REACH), κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την οδηγία πλαίσιο όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και διατύπωσε συμπεράσματα για την αλλαγή του κλίματος. Το REACH, που θεσπίζει ενιαίο κανονιστικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χημικές ουσίες, αναμένεται να βελτιώσει την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανακήρυξε σήμερα την πλήρη δέσμευσή της για την επίτευξη, εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της, των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με τις αποφάσεις για τα πρώτα 10 εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 βάσει του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS), η Επιτροπή μείωσε τα δικαιώματα κατά σχεδόν 7 % κάτω από τα δικαιώματα εκπομπών που προτείνονται στα εθνικά σχέδια κατανομής και 7 % κάτω από το επίπεδο εκπομπών του 2005.

Βιομηχανία και περιβάλλον
Το κοινοτικό μητρώο εκπομπών υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται από τη βιομηχανία, το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER), επικαιροποιήθηκε σήμερα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα εκπομπών από περίπου 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά – που αφορούν το 2004 - μπορούν τώρα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2001 για έναν αριθμό ρύπων, εγκαταστάσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή κρατών μελών.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13/11 ανακοίνωση που διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη για την επανεξέταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), με γνώμονα την πείρα που αποκομίστηκε από την έναρξη εφαρμογής του, τον Ιανουάριο 2005, έως σήμερα. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη θετική για το περιβάλλον επίπτωση της εμπορίας εκπομπών επεκτείνοντας το σύστημα και σε άλλους τομείς και αέρια και διευρύνοντας την εφαρμογή του σε παγκόσμιο επίπεδο ως βασικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Αέριες Εκπομπές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WWF. Πάνω από 55 διαπρεπείς οικονομολόγοι περιβάλλοντος από πανεπιστήμια και ινστιτούτα της Ευρώπης υπέγραψαν διακήρυξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF για την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων. Η διακήρυξη του WWF παραδόθηκε σήμερα στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Σταύρο Δήμα. Μάλιστα, στην κοινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο κ. Δήμας συνυπόγραψε με τη σειρά του τη διακήρυξη, κάνοντας σαφές προς όλους ότι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στην κατανομή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προς τις επιχειρήσεις. Η διακήρυξη, που συνυπογράφουν μεταξύ άλλων και 8 Έλληνες οικονομολόγοι, αναφέρει ότι η εμπορία ρύπων είναι ένα καλό εργαλείο για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από μεγάλες βιομηχανίες. Για να λειτουργήσει, όμως, αποτελεσματικά θα πρέπει η αγορά να θέσει μια λογική τιμή στον άνθρακα, κάτι που απαιτεί αυστηρότερα όρια εκπομπών και λιγότερα δικαιώματα στις επιχειρήσεις. Το σύστημα εμπορίας προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές τους με τη μέγιστη ευελιξία και το μικρότερο δυνατό κόστος. Έτσι, παρέχονται κίνητρα για καινοτομία και επενδύσεις σε καλύτερες τεχνολογίες.

Γενικού ενδιαφέροντος
Κατά την ετήσια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, η οποία αρχίζει στις 6/11 στο Ναϊρόμπι και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιζητεί να σημειωθεί περαιτέρω συνολική πρόοδος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας θα συμμετάσχει στην υψηλού επιπέδου συνεδρίαση στο πλαίσιο της διάσκεψης, από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται παγκόσμια διάσκεψη σχετικά με την αλλαγή του κλίματος σε χώρα της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας και, κατά συνέπεια, θα υπάρξει ειδική εστίαση στις ανάγκες της Αφρικής και των υπολοίπων αναπτυσσόμενων χωρών.