My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Ετικέτα: εκπομπές

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.. Η δέσμη προτάσεων θέτει διάφορους φιλόδοξους στόχους σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων.

Αέριες εκπομπές
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την αποφασιστικότητά της στο ζήτημα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, προτείνοντας νομοθετικά μέτρα για την ένταξη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από την πολιτική αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Οι εκπομπές της ΕΕ από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται ταχύτερα απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Η αύξηση αυτή απειλεί να υποσκάψει την πρόοδο της ΕΕ στον περιορισμό των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο ΣΕΔΕ της ΕΕ συνιστά έναν αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος του τρόπο αντιμετώπισης, εκ μέρους του κλάδου, των εκπομπών του και αποτελεί εφαρμογή μιας προσέγγισης στηριζόμενης από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Νομοθεσία περιβάλλοντος
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε τα συμπεράσματα του σημερινού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε το νέο κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών (REACH), κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την οδηγία πλαίσιο όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και διατύπωσε συμπεράσματα για την αλλαγή του κλίματος. Το REACH, που θεσπίζει ενιαίο κανονιστικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χημικές ουσίες, αναμένεται να βελτιώσει την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανακήρυξε σήμερα την πλήρη δέσμευσή της για την επίτευξη, εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της, των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με τις αποφάσεις για τα πρώτα 10 εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 βάσει του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS), η Επιτροπή μείωσε τα δικαιώματα κατά σχεδόν 7 % κάτω από τα δικαιώματα εκπομπών που προτείνονται στα εθνικά σχέδια κατανομής και 7 % κάτω από το επίπεδο εκπομπών του 2005.

Βιομηχανία και περιβάλλον
Το κοινοτικό μητρώο εκπομπών υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται από τη βιομηχανία, το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER), επικαιροποιήθηκε σήμερα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα εκπομπών από περίπου 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά – που αφορούν το 2004 - μπορούν τώρα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2001 για έναν αριθμό ρύπων, εγκαταστάσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή κρατών μελών.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13/11 ανακοίνωση που διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη για την επανεξέταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), με γνώμονα την πείρα που αποκομίστηκε από την έναρξη εφαρμογής του, τον Ιανουάριο 2005, έως σήμερα. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη θετική για το περιβάλλον επίπτωση της εμπορίας εκπομπών επεκτείνοντας το σύστημα και σε άλλους τομείς και αέρια και διευρύνοντας την εφαρμογή του σε παγκόσμιο επίπεδο ως βασικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Γενικού ενδιαφέροντος
Κατά την ετήσια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, η οποία αρχίζει στις 6/11 στο Ναϊρόμπι και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιζητεί να σημειωθεί περαιτέρω συνολική πρόοδος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας θα συμμετάσχει στην υψηλού επιπέδου συνεδρίαση στο πλαίσιο της διάσκεψης, από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται παγκόσμια διάσκεψη σχετικά με την αλλαγή του κλίματος σε χώρα της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας και, κατά συνέπεια, θα υπάρξει ειδική εστίαση στις ανάγκες της Αφρικής και των υπολοίπων αναπτυσσόμενων χωρών.

Γενικού ενδιαφέροντος
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Τάσσος Νεράντζης παραβρέθηκε στην ημερίδα, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα την «Εξοικονόμηση Ενέργειας». Στον χαιρετισμό, που απηύθηνε, ο κ. Νεράντζης, αφού συνεχάρη την Ακαδημία Αθηνών για την πρωτοβουλία της αυτή και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, τόνισε τα εξής: «Το ενεργειακό τοπίο του 21ου αιώνα αποτελείται από πρωτόγνωρες προκλήσεις. Σήμερα, όλες οι οικονομικές ζώνες του κόσμου, βρίσκονται σε αυξημένη εξάρτηση, για την κατοχύρωση της ενεργειακής τους ασφάλειας. Για την διασφάλιση σταθερών οικονομικών συνθηκών. Για την αποτροπή, της σαφώς διακρινόμενης, κλιματικής αλλαγής. Ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην ενέργεια είναι καθημερινά αισθητός, πλέον, σε όλους μας. Η ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών για την ενέργεια, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Γενικού ενδιαφέροντος
Εν όψει της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Ναϊρόμπι, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2006 - Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα- διοργανώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο εκδηλώσεις με στόχο την κινητοποίηση πολιτών και βιομηχάνων, κρατών και κυβερνήσεων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2006, ώρα 12.00: Ελληνικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις συμμετέχουν στην ημέρα δράσης για την κλιματική αλλαγή με συγκέντρωση και εκδήλωση στο Σύνταγμα.

Ευρώπη και περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νομοθεσία για την απαγόρευση όλων των εξαγωγών υδραργύρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011. Η απαγόρευση αποτελεί βασικό τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση παγκοσμίως της έκθεσης στον υδράργυρο, ο οποίος είναι εξαιρετικά τοξικός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η απαγόρευση των εξαγωγών θα μειώσει σημαντικά την προσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως τις εκπομπές του βαρέος μετάλλου στο περιβάλλον.