Ετικέτα: διαχείριση αποβλήτων

Μεγάλη ήταν η αναγνώριση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Polyeco στα Waste & Recycling Awards 2017, αφού ο Όμιλος κατάφερε να αποσπάσει φέτος 3 βραβεία...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η πρώτη φάση της μελέτης, που θα αποτελέσει το εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πάνω στο ζήτημα της Διαχείρισης των...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Με πολλές βουλευτικές τροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος...

Γενικού ενδιαφέροντος
Ακολουθεί η συνάντευξη τύπου του υπουργού. Σήμερα σας κάλεσα για να σας μιλήσω για το μεγάλο θέμα των στερεών αποβλήτων, των απορριμμάτων. Ποια είναι η κατάσταση με τα σκουπίδια και τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για ένα θέμα, όπως γνωρίζετε, εξαιρετικά σημαντικό. Ένα θέμα ζωής για όλους μας. Ένα κυριολεκτικά εθνικό θέμα, σοβαρό και περίπλοκο, το οποίο χρειάζεται σωστή προσέγγιση και μεθοδικότητα. Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή το τοπίο: Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι πρέπει να γίνει από εδώ κι εμπρός, πού έχει αρμοδιότητα το ΥΠΕΧΩΔΕ και πού έχουν αρμοδιότητα άλλοι φορείς.
Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξής: Δεν χρειάζεται να θεσπιστεί καμία «νέα περιβαλλοντική πολιτική», καμία «νέα πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων». Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμοστεί η πολιτική που έχει ήδη θεσμοθετήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Γιατί έχουν θεσμοθετηθεί τα πάντα, όλες οι μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων: ΧΥΤΑ, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, καύση, βιολογική επεξεργασία, τα πάντα! Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλήρες. Και το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο προβλέπονται οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι συγκεκριμένοι στόχοι. Με βάση αυτόν, άλλωστε, έχουν καταρτιστεί και οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι εξειδικεύουν τους στόχους.

Νομοθεσία περιβάλλοντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις νομικές ενέργειές της κατά της Ελλάδας για παραβάσεις τριών νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως σε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), βάσει της οποίας όφειλε να καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου που έχει πληγεί σοβαρά από τη ρύπανση.

Γενικού ενδιαφέροντος
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε την επιτευχθείσα από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα, περιεκτική, ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. Με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα θα υπαχθούν για πρώτη φορά σε κανονιστικές ρυθμίσεις τα επίπεδα των επιβλαβών λεπτομερισμένων σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα θα δοθεί στα κράτη μέλη κάποιος βαθμός ευελιξίας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμμόρφωσης με ορισμένα από τα ισχύοντα πρότυπα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Γενικού ενδιαφέροντος
Ολοκληρώθηκε χθες, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και τα ακόλουθα :
1. Πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
2. Αλλαγή του κλίματος
3. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων
4. Θεματική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
5. Έλεγχος των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους
Αναλυτικά :

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 50 νέων περιβαλλοντικών καινοτόμων έργων σε 14 χώρες βάσει του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2006. Με τα έργα αυτά θα γίνει επίδειξη νέων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης πολυποίκιλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Τα έργα υλοποιούνται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις ύψους 214 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει κατά τι λιγότερα από 66 εκατ. €.

Νομοθεσία Περιβάλλοντος
Καμία ουσιαστική πρόοδος για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα ενός χρόνου, σημειώνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Αυτό προέκυψε από την πρώτη ετήσια επικαιροποίηση της έκθεσης «Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα».
Σύμφωνα με την αρχική έκθεση που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2005, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας, η ελλιπής στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η απουσία ικανού μηχανισμού ελέγχων είναι οι βασικοί «ένοχοι» για την κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας. Τα αίτια αυτά δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους φορείς, και συνεχίζουν να υποσκάπτουν κάθε προοπτική ορθής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.Γενικού ενδιαφέροντος
Αυτό το άρθρο αναδημοσιεύεται από το περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους τ.23 Μάρτιος 2006.
Μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2005 για μια νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχουν πλέον θεσπιστεί πανευρωπαϊκοί κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες.
Κάθε χρόνο, η ΕΕ παράγει περισσότερους από 400 εκατομμύρια τόνους καταλοίπων από εξορυκτικές δραστηριότητες – ή την εξορυκτική βιομηχανία, όπως είναι γνωστή. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό τα υλικά αυτά να αποθηκεύονται ή να διατίθενται με ασφαλή και οικολογικό τρόπο.