Ετικέτα: βιοτεχνολογία

Ευρώπη και περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει, για δεύτερη φορά, τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη συμμόρφωσή της με απόφαση του Δικαστηρίου του 2003 σχετική με την περί βιοτεχνολογίας νομοθεσία. Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου και τις επακόλουθες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, η Γαλλία έχει μόνο εν μέρει θεσπίσει εθνικές νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να θέσει σε ισχύ κοινοτική νομοθεσία για τον ασφαλή χειρισμό γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών.