Ετικέτα: αντιπλημμυρικά έργα

Με καθημερινές παρεμβάσεις συνεχίζεται ο καθαρισμός ρεμάτων στη βόρεια Αθήνα για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις. Κατά...

Γενικού ενδιαφέροντος
Η διαχείριση των διακρατικών νερών πρέπει να αποτελέσει για την Πολιτεία θέμα άμεσης προτεραιότητας, όχι μόνο από ποιοτική αλλά και από ποσοτική άποψη. Οι πρόσφατες και επανειλημμένα δυσάρεστες εμπειρίες από την αδυναμία των αντιπλημμυρικών έργων στην ελληνική κατάντη περιοχή του ποταμού Έβρου, είναι χαρακτηριστικές και επιβεβαιωτικές αυτής της αναγκαιότητας. Τα έργα στην περιοχή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά χωρίς τη συνεργασία και την κοινή διαχείριση του ποταμού με όφελος και για τις 3 χώρες που διασχίζει (Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα). Η διαχείριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Διακρατικών Συνεργασιών οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της ΚΟ 2000/60 και όπου η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και να ασκήσει «διπλωματία των υδάτων».