My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Ετικέτα: αέρια θερμοκηπίου

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής χλωροφθορανθράκων (HCFC) στον κόσμο, έλαβε το ποσό των 265 εκατομμυρίων δολαρίων για να περιορίσει τη...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Κίνας αυξήθηκαν κατά 10,4% το 2010 σε σύγκριση με το 2009, σηματοδοτώντας μια περίοδο κατά την...

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Αποτελεσματικότερο σύστημα παρακολούθησης των αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την αμεσότερη προειδοποίηση για σημαντικές διαφοροποιήσεις και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των χωρών...

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα αποφάσεις για δυο ακόμη εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Με τις αποφάσεις της για τα εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, η Επιτροπή επαναδιακήρυξε την ανυποχώρητη δέσμευσή της για την επίτευξη, εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της, των στόχων τους όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η Επιτροπή έκανε αποδεκτά και τα δυο εθνικά σχέδια υπό τον όρο ότι θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές, μεταξύ άλλων μείωση του συνολικού αριθμού των προταθέντων δικαιωμάτων εκπομπής. Η εγκριθείσα ετήσια κατανομή για το Βέλγιο ανέρχεται σε 58,5 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής CO2, και για τις Κάτω Χώρες σε 85,8 εκατομμύρια τόνους.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.. Η δέσμη προτάσεων θέτει διάφορους φιλόδοξους στόχους σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η ανακοίνωση, που αποτελεί καθοριστικής σημασίας στοιχείο της νέας στρατηγικής της Επιτροπής για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, αναφέρεται σε προτάσεις για ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ και της υπόλοιπης διεθνούς κοινότητας με στόχο την πρόληψη της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και την αποφυγή των μη αντιστρεπτών συνεπειών της. Αυτό σημαίνει μείωση της ανόδου των θερμοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη που να μην υπερβαίνει τους 2° C συγκριτικά μες τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν κατά την προβιομηχανική εποχή. Η Επιτροπή προτείνει κυρίως να περιορίσει η ομάδα των αναπτυγμένων χωρών, έως το 2020, στο πλαίσιο της μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας, τις εκπομπές του CO2 και των άλλων «αερίων θερμοκηπίου» που είναι υπεύθυνα για την άνοδο των θερμοκρασιών στον πλανήτη, κατά μέσο όρο σε επίπεδα κατά 30% χαμηλότερα από εκείνα του 1990.

Αέριες εκπομπές
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την αποφασιστικότητά της στο ζήτημα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, προτείνοντας νομοθετικά μέτρα για την ένταξη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από την πολιτική αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Οι εκπομπές της ΕΕ από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται ταχύτερα απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Η αύξηση αυτή απειλεί να υποσκάψει την πρόοδο της ΕΕ στον περιορισμό των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο ΣΕΔΕ της ΕΕ συνιστά έναν αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος του τρόπο αντιμετώπισης, εκ μέρους του κλάδου, των εκπομπών του και αποτελεί εφαρμογή μιας προσέγγισης στηριζόμενης από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανακήρυξε σήμερα την πλήρη δέσμευσή της για την επίτευξη, εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της, των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με τις αποφάσεις για τα πρώτα 10 εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 βάσει του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS), η Επιτροπή μείωσε τα δικαιώματα κατά σχεδόν 7 % κάτω από τα δικαιώματα εκπομπών που προτείνονται στα εθνικά σχέδια κατανομής και 7 % κάτω από το επίπεδο εκπομπών του 2005.

Αέριες εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13/11 ανακοίνωση που διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη για την επανεξέταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), με γνώμονα την πείρα που αποκομίστηκε από την έναρξη εφαρμογής του, τον Ιανουάριο 2005, έως σήμερα. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη θετική για το περιβάλλον επίπτωση της εμπορίας εκπομπών επεκτείνοντας το σύστημα και σε άλλους τομείς και αέρια και διευρύνοντας την εφαρμογή του σε παγκόσμιο επίπεδο ως βασικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Γενικού ενδιαφέροντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να συσταθεί παγκόσμιο ταμείο κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου με σκοπό την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο. Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (GEEREF) θα επιταχύνει τη μεταφορά, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των φτωχότερων περιφερειών του πλανήτη. Με τα έργα αυτά θα καταπολεμηθούν επίσης η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση.