Η γνώμη σας μετράει! POLYECO SA: Συνδέοντας τη Σύγχρονη Τέχνη με το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

0
163

Η POLYECO SA είναι φέτος υποψήφια στην κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για τα βραβεία BRAVO 2018 SUSTAINABILITY AWARDS, για την ανάδειξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδος του αύριο!

Ο Θεσμός BRAVO βραβεύει τις καλύτερες πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & την Κοινωνική Υπευθυνότητα.

 

polyeco_logo_outlineneo
Από την ίδρυσή της το 2001, η Polyeco υλοποιεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και πρακτικές που αντανακλούν τις αξίες της και ορίζουν την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη, ενσωματώνοντας οικειοθελώς κοινωνικούς και φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθημερινές επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Για την Polyeco, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν συνίσταται στην απλή συμμόρφωση με τις νομικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά εκτείνεται στην ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία και το περιβάλλον με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας.

PCAI LOGO WITH TETΠαρουσιάζοντας υψηλή επιχειρηματική ηθική και κοινωνική υπευθυνότητα, το 2014 η Polyeco ξεκίνησε μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για την Σύγχρονη Τέχνη (Polyeco’s Contemporary Art Initiative – PCAI), η οποία στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, θίγοντας εμμέσως το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά περιβαλλοντικό και κοινωνικό, επίσης. Σε μία προσπάθεια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, η Polyeco αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όχημα και δίοδο διαλόγου την τέχνη, παρουσιάζοντας σύγχρονες λύσεις για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία της Polyeco για την Σύγχρονη Τέχνη, δίνει το έναυσμα σε καλλιτέχνες να δημιουργήσουν έργα τα οποία συμβάλουν στο διάλογο για την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αφυπνιστεί η περιβαλλοντική συνείδηση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

EVA KOTATKOVA 1Η καλλιτεχνική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Polyeco, με σκοπό η σύγχρονη τέχνη να λειτουργήσει ως καταλύτης για το διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών γύρω από το περιβάλλον και την προστασία του. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας συνεκτικής συλλογής σημαντικών έργων τέχνης, η οποία δεν θα παρουσιαστεί μόνο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Pοlyeco, αλλά θα ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο. Μία συλλογή, η οποία θα μπορεί να φιλοξενηθεί σε σημαντικά μουσεία και θα αποκτήσει την στήριξη διεθνών οργανισμών, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα της διαχείρισης των αποβλήτων για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Prima Materia Still

 

Δείτε αναλυτικά και ψηφίστε την πρωτοβουλία της POLYECO για το περιβάλλον εδώ

Διάρκεια ψηφοφορίας από 29 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου

Σχόλια