11ο Εθνικό Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας

0
157

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τον σπουδαίο ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, διοργάνωσε το 1982 το “1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, µε στόχο να παράσχει στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ ένα βήμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και για υποστήριξη των προοπτικών συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η προσπάθεια βρήκε από την αρχή ένθερμη ανταπόκριση και το συνέδριο, μετά από 35 χρόνια, έχει γίνει πλέον θεσμός έχοντας µία ιστορία δέκα επιτυχημένων διοργανώσεων και αποτελώντας το έναυσμα για πλήθος επιτυχημένων συνεργασιών στο πλαίσιο του ελλαδικού χώρου.

Σήμερα, το ΙΗΤ προκηρύσσει το

11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

που θα πραγματοποιηθεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 14 – 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια – Συστήματα και εφαρμογές.

2. Βιομάζα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.

3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός και φυσική των κτιρίων.

4. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας – Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

5. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

6. ΑΠΕ και περιβάλλον.

7. Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η2με χρήση ΑΠΕ.

8. Ενεργειακά έξυπνα δίκτυα.

9. Γενικότερα θέματα που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ (Ενέργεια και κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά συστήματα, εκπαίδευση).

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Για τις προτεινόμενες εργασίες προβλέπεται αξιολόγηση δύο σταδίων:

Στάδιο 1: Με βάση την περίληψη.

Στάδιο 2: Με βάση το πλήρες κείμενο (για τις εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο).

Περιλήψεις, µε τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, έκτασης μέχρι μίας σελίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://easychair.org/conferences/?conf=11iht2018 (MS Word ή Adobe Acrobat).

Οι οδηγίες σύνταξης του τελικού κειμένου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΙΗΤ (http://solarinstitute.gr/).

Μετά την αποδοχή της περίληψης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ώστε να υποβάλουν προς κρίση το πλήρες κείμενο των εργασιών, οι οποίες μετά την τελική κρίση θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Παράλληλα, θα υποβληθεί και περίληψη στην αγγλική γλώσσα, μεγέθους μιας σελίδας. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να αποφύγουν τη συμμετοχή σε περισσότερες των τεσσάρων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνεδρος δεν θα μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες των δύο εργασιών στο συνέδριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των εργασιών έχουν ως εξής:

Υποβολή περιλήψεων 23 – 06 – 2017
Ειδοποίηση αρχικής αποδοχής 23 – 07 – 2017
Υποβολή πλήρους κειμένου 20 – 10 -2017
Ειδοποίηση τελικής αποδοχής 21 – 12 -2017
Υποβολή τελικού κειμένου 02 – 02 – 2018
Δήλωση συμμετοχής 01 – 03 – 2018

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:

Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγήσεων …………..100 €
Φοιτητές, σπουδαστές (χωρίς εισήγηση)………… 30 €

Πληροφορίες για το συνέδριο είναι αναρτημένες και στο διαδικτυακό τόπο του ΙΗΤ: http://solarinstitute.gr/

Σχόλια