ΔΕΗ Ανανεώσιμες: άδεια για αιολικό πάρκο 14 Μεγαβάτ στην Αριδαία Πέλλας

0
674

Τα δικαιώματα άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες έλαβε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη θέση Φιδόπετρα της Αριδαίας στον νομό Πέλλας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας με μια ακόμη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Βόρεια Ελλάδα και με ένα ώριμο προς έναρξη εργασιών και αξιοποίηση αιολικό έργο.

Η άδεια αφορά στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 14 Μεγαβάτ και προστίθεται στα ώριμα προς αξιοποίηση αιολικά έργα της περιόδου 2015-20 συνολικής ισχύος 290 Μεγαβάτ.

Εντάσσεται δε στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της ΔΕΗΑΝ για ενίσχυση και ανανέωση των αιολικών σταθμών και πάρκων της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

econews

Σχόλια