Ασωπός: πιλοτικό έργο απορρύπανσης σε βιομηχανική μονάδα

0
1317

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν συστηματικής έρευνας και μελέτης της λεκάνης του Ασωπού, με την υποστήριξη εξειδικευμένων Επιστημονικών Συμβούλων, Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας, αποφάσισε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης του διαταραχθέντος οικοσυστήματος της λεκάνης του ποταμού Ασωπού.

Συγκεκριμένα ξεκινάει την πιλοτική δοκιμή απορρύπανσης, εντός βιομηχανικού γηπέδου της περιοχής, με στόχο την εφαρμογή της σε ευρύτερη κλίμακα.

Με την Απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.κ. Πάνου Σκουρλέτη και Ιωάννη Τσιρώνη με θέμα «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αποκατάστασης υπόγειου υδροφόρου, εντός γηπέδου βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με δ.τ. «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.») στα Οινόφυτα Βοιωτίας, βάσει του Π.Δ.148/2009», αποφασίσθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

· υλοποίηση πιλοτικής δοκιμής αποκατάστασης (με στόχο την απορρύπανση βιομηχανικού γηπέδου έκτασης περίπου 500 στρεμμάτων ),

· συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων στις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις, εντός του συγκεκριμένου γηπέδου, επέκταση του δικτύου των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων εντός του ίδιου γηπέδου, μέσω της ανόρυξης νέων καθώς και παρακολούθηση υδρογεωτρήσεων που έγιναν σε όμορα γήπεδα, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-CHARM»,

· συνέχιση της διερεύνησης για τον εντοπισμό της προέλευσης (πηγής) της ρύπανσης και η άμεση απομάκρυνση αυτής (της πηγής) εφόσον εντοπιστεί.

Σχόλια