Φωτοβολταϊκά: μπαίνουν 50 Μεγαβάτ το 2016 – Οι ανώτατες ταρίφες

0
1715

Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 50 Μεγαβάτ θα επιτρέψει ο πρώτος διαγωνισμός που θα λάβει χώρα μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2016 σύμφωνα με το σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ που θα θέσει σύντομα σε διαβούλευση το υπουργείο Ενέργειας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος απόφαση της ΡΑΕ η οποία ρυθμίζει τους όρους συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία ή/και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διενεργηθούν εντός του β” εξαμήνου του 2016 για νέους Φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα η Απόφαση της ΡΑΕ αποτελεί και την προκήρυξη της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, στη βάση της οποίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, οι εγγυήσεις συμμετοχής, η  τυχόν διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση με βάση την ισχύ ή/και την περιοχή, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, οι ποινικές ρήτρες για την μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την διεξαγωγή της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας».

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η δημοπρατούμενη ονομαστική ισχύς είναι της τάξης των 50 MW που μπορεί να επιμεριστεί μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη Άδειας Παραγωγής (ισχύος δηλαδή πάνω από 1 MW) και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που έχουν εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής (ισχύος δηλαδή κάτω από ένα MW), καθώς και σε επιμέρους κατηγορίες στη βάση της εγκατεστημένης ισχύος των υποψήφιων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Το σχέδιο καθορίζει και την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα ορίζεται:

·   Σε 94 €/MWh για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πάνω από 1 MW.

·   Σε 104 €/MWh, για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάτω από 1 MW.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη προσφερόμενη ισχύς ανά προσφορά ορίζεται στα 10MW.

Όπως μεταδίδει το energypress, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία συμμετοχής, επειδή προφανώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ώριμων έργων, υιοθετείται ρύθμιση ώστε τα έργα εκείνα που δεν κατέβαλαν εγγυητικές επιστολές ως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 και έχασαν τους όρους σύνδεσης -όπως προέβλεπε η νομοθεσία- να μπορέσουν να υποβάλουν εκ των υστέρων εγγυητικές επιστολές ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία. Εάν μάλιστα αποτύχουν μπορούν να πάρουν πίσω την εγγύησή τους.

Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες διατηρείται το σύστημα των σταθερών τιμών feed-in-tariffs και η ταρίφα διαμορφώνεται στα 110 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Σχόλια