Ελληνική διάκριση για έργο παραγωγής ενέργειας από απόβλητα

0
3681

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE09/ENV/GR307–ENERGY WASTE του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ επιλέχθηκε ως ένα από τα Best LIFE Environment/Information έργα του 2015 και βραβεύτηκε στις 31 Μαΐου σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας 2016 (30 Μαΐου – 3 Ιουνίου) η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, το έργο «Energy Exploitation of Non-Recyclable Urban Waste in a sustainable Waste to Energy market – ENERGY WASTE», κύριος εταίρος του οποίου ήταν το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, συνέβαλε στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος το οποίο έχει ανακύψει από την ολοένα αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων και χαρακτηρίζεται ως άκρως πιεστικό ζήτημα στην Ελλάδα.

Ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την ιεραρχία προτεραιότητας στις μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων και συνέστησε την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, το έργο ENERGY WASTE αποδείχθηκε βασικό εργαλείο στην ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης αποβλήτων.

Το έργο επικεντρώθηκε σε ρεύμα Στερεού Ανακτηθέντος Καυσίμου – RDF, το οποίο παράγεται σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και εργοστάσια Μηχανικής – Βιολογικής επεξεργασίας και δεν μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω με μηχανικούς τρόπους για την ανάκτηση υλικών. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο ENERGY WASTE έχει εκπληρώσει με επιτυχία το σύνολο των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1) Χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση παραχθέντος RDF σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της TC 343 «Στερεά Ανακτηθέντα Καύσιμα»,

2) Σχεδιασμός, ανέγερση και λειτουργία ενός πιλοτικής κλίμακας αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης με ανακυκλοφορία, ο οποίος χρησιμοποιεί RDF ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αερίου σύνθεσης,

3) Επίδειξη της τεχνολογίας αεριοποίησης για ενεργειακή αξιοποίηση του RDF μέσω του παραγόμενου αερίου σύνθεσης, και

4) Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οικονομικής βιωσιμότητας της πιλοτικής μονάδας αλλά και της προτεινόμενης τεχνολογίας αεριοποίησης.

Το έργο ENERGY WASTE, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Γραμμέλη Παναγιώτη (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), καθώς και επιστημονικό συνεργάτη και τεχνικό εμπειρογνώμονα τον κ. Βουνάτσο Παναγιώτη (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), κατάφερε να αναδείξει την αεριοποίηση ως βιώσιμη μέθοδο διαχείρισης αποβλήτων.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους εταίρους του έργου (WATT A.E., Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, EREF) για το υψηλό επίπεδο της εργασίας τους , καθώς και στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+ για την ευκαιρία και τη στήριξη που παρείχε για την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής εργασίας, χρηματοδοτώντας το έργο LIFE09/ENV/GR307.

Σχόλια