Οι καπνιστές θα βλέπουν τι τους περιμένει στα πακέτα των τσιγάρων

0
523

Εικόνες που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τους καπνιστές από το να ανάψουν ένα ακόμα τσιγάρο θα εμφανίζονται σύντομα στα πακέτα λόγω εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή.

Έχουν αποτέλεσμα αυτές οι εικόνες; Έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας έδειξε ότι πράγματι τα «απειλητικά» προειδοποιητικά φωτογραφικά μηνύματα για τις συνέπειες του τσιγάρου στην υγεία συντελούν σε αλλαγή συμπεριφοράς.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 2.000 καπνιστές από την Καλιφόρνια και τη Βόρεια Καρολίνα. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν με τυχαία επιλογή πακέτα στα οποία είτε αναγράφονταν προειδοποιήσεις για τις συνέπειες του τσιγάρου είτε εμφανίζονταν σχετικές φωτογραφίες.

Ο επικεφαλής της έρευνας Δρ Νόελ Μπρέβερ και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι εικόνες απέτρεψαν τους καπνιστές σε ποσοστό 40% έναντι 34% των γραπτών μηνυμάτων.

Μέχρι το τέλος της μελέτης, σχεδόν το 6% της πρώτης ομάδας είχε σταματήσει να καπνίζει για διάστημα μιας εβδομάδας, συγκριτικά με το 4% της ομάδας ελέγχου.

Όπως εξηγεί ο Δρ Μπρέβερ, οι φωτογραφίες λειτουργούν καλύτερα από τα γραπτά μηνύματα, επειδή αποτυπώνονται αποτελεσματικότερα στη μνήμη. «Αν και δεν θεωρούσαν το κάπνισμα πιο επικίνδυνο απ’ ότι πριν, δεν μπορούσαν όμως να σταματήσουν να σκέφτονται και τις συνέπειες του στην υγεία τους» σημειώνει.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2014/40/EΕ) τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2014 και άρχισε να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της ΕΕ στις 20 Μαΐου 2016. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό χωρίς καύση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης.

Ειδικότερα, η Οδηγία:

απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με ιδιαίτερες γεύσεις,

-υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις στα κράτη-μέλη για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού, ειδικότερα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα,

-απαιτεί να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού και των σχετικών προϊόντων προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα,

-καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και καταργεί τις μικρές συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού,

παγορεύει όλα τα διαφημιστικά και παραπλανητικά στοιχεία στα προϊόντα καπνού,
εισάγει πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,

-επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων,

-καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, και

-υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δηλώνουν κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το διαθέσουν στην αγορά.

econews

Σχόλια