Η φεροβελονίτσα κολυμπάει μόνο στην Κάρλα που ανακάμπτει

0
224

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο ταμιευτήρας της Κάρλας και την αργή πορεία της αποκατάστασης του, το οικοσύστημα δείχνει επιπλέον σημεία ανάκαμψης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Ένα πολύ σπάνιο ενδημικό ψάρι εντοπίστηκε και παρακολουθείται στον ταμιευτήρα της Κάρλας από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου. Πρόκειται για το Cobitis stephanidisi, είδος «αίνιγμα» εξαιτίας της περιορισμένης κατανομής του, υψηλής προτεραιότητας διατήρησης με αναφορά στον υδροκρίτη της Κάρλας (Θεσσαλία).

Το είδος αυτό με το κοινό όνομα «Φεροβελονίτσα» περιγράφηκε στο Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου, πηγή που αποξηράνθηκε το 1998. Τελευταία αναφορά στο είδος γίνεται το 2001 στην πηγή Χασάμπαλη (λεκάνη Κάρλας), η οποία όμως επίσης αποξηράνθηκε.

Έκτοτε, περιορισμένες προσπάθειες από επιστημονικές ομάδες έλαβαν χώρα για τον εντοπισμό του είδους χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Η Φεροβελονίτσα προστατεύεται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ως ζωικό είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος) και εντάσσεται στον κατάλογο των ειδών του Κόκκινου βιβλίου ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό, επίπεδο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου σε συνεργασία με Επιστημονικά Ιδρύματα μελετάει το γονιδίωμα του είδους, έτσι ώστε να γίνει η οριστική του ταυτοποίηση προτού προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες ενέργειες για την προστασία και διατήρησή του.

Σχόλια