Η Δυτική Μακεδονία προετοιμάζεται για τη «μεταλιγνιτική» περίοδο

0
980

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 στην Κοζάνη, η ημερίδα «Μεταλιγνιτική περίοδος: Η πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία».

Την ημερίδα διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με την συνεργασία του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ), του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, της ΑΝΚΟ, του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει σαφή χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε συνθήκες «μεταλιγνιτικής περιόδου», στην ημερίδα παρουσιάστηκαν παραδείγματα και εμπειρίες Καλών Πρακτικών διαχείρισης ανάλογων προκλήσεων από άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία), με έμφαση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου των συγκεκριμένων περιοχών και κυρίως, στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και αξιοποίηση των εξαντλημένων ορυχείων.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα σύμπραξης όλων των φορέων σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία αποτυπώθηκε στο Κείμενο Αρχών για το σχεδιασμό της Μεταλιγνιτικής Εποχής», το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διεκδίκηση μέρους των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης, ικανή να συμβάλει κατά ένα μέρος στην κατεύθυνση υποστήριξης και αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας.

Σχόλια