ΑΠΕ: το νέο σχέδιο σε διαβούλευση – Τι προβλέπει για παραγωγούς-επενδυτές

0
3688

Το νέο σύστημα υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Στόχος του σχεδίου είναι σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σταδιακή ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή από τη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ.

«Η αξιοποίηση του σημαντικού εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», τονίζεται, «αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μείγματος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».

Το νέο σύστημα καταργεί τις εγγυημένες τιμές πώλησης της «πράσινης» ενέργειας που παράγουν φωτοβολταϊκά, αιολικά και οι υπόλοιπες καθαρές τεχνολογίες, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά. Με άλλα λόγια δεν αλλάζει δηλαδή το καθεστώς για τις υφιστάμενες μονάδες ΑΠΕ.

—Premium και διαγωνισμοί

Οι νέες μονάδες ΑΠΕ θα αποζημιώνονται με βάση την τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας συν μια προσαύξηση (feed in premium) που θα είναι εγγυημένη και θα κυμαίνεται ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται εύλογη απόδοση των επενδύσεων.

Η προσαύξηση αυτή θα είναι εγγυημένη για το χρόνο ισχύος της στήριξης της εκάστοτε μονάδας ΑΠΕ, σε επίπεδο τεχνολογίας, ενώ θα λαμβάνει τη μορφής μιας διαφορικής τιμής (Feed in Premium), λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Υιοθετείται, δηλαδή, η κυμαινόμενη προσαύξηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ (sliding premium) και όχι η σταθερή προσαύξησης (fixed premium). Ο λόγος σύμφωνα με το υπουργείο, είναι να εξασφαλίζεται αποσυσχέτιση από μελλοντικές διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της τιμής που θα καθορίζεται στη χονδρεμπορική αγορά, ώστε κάθε φορά να υπάρχει έλεγχος και προκαθορισμένο μέγεθος του συνολικού εσόδου που λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι σταθμοί ΑΠΕ. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τόσο φαινόμενα «υπέρ-αποζημίωσης» όσο και «υπό-αποζημίωσης» της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Βασική καινοτομία του νέου συστήματος είναι επίσης η εισαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση των ενισχύσεων που θα ξεκινήσει πιλοτικά από εφέτος (για τουλάχιστον το 5% της εκτιμώμενης νέας εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ) και θα επεκταθεί σταδιακά από το 2017.

Σε αρχικό στάδιο πάντως και προκειμένου να αξιολογηθεί η νέα διαδικασία, θα διενεργηθεί εντός του 2016 τουλάχιστον ένας πιλοτικός διαγωνισμός υποβολής προσφορών για τουλάχιστον το 5% της εκτιμώμενης νέας εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ για την περίοδο 2015-2016.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η νέα εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ τα έτη 2015 και 2016 θα κυμαίνεται μεταξύ 400-500MW, η υποχρέωση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 25MW. Η πιλοτική αυτή ανταγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί για νέα φωτοβολταϊκά έργα.

—Οι τιμές που έχουν πέσει στο τραπέζι

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΕΝ το εύλογο IRR Project κάθε επένδυσης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8% και 12%.

Με βάση αυτήν την παραδοχή η ανώτατη τιμή, το «ταβάνι» του feed-in-premium είναι ανά τεχνολογία το εξής:

· Για αιολικά στα 98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

· Για τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

· Για τα φωτοβολταϊκά πάνω από 500 KW, στα 90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα φωτοβολταϊκά κάτω από 500 KW παραμένει το σύστημα των σταθερών τιμών feed-in-tariffs και παραμένει η ταρίφα στο 1,1 της Οριακής Τιμής Συστήματος (10% πάνω από την Οριακή Τιμή). Η τιμή αυτή έχει αξιολογηθεί από την αγορά και κρίνεται μη βιώσιμη.

Ωστόσο και αυτή η κατηγορία των φωτοβολταϊκών μπορεί προαιρετικά να συμμετάσχει στο σύστημα feed-in-premium και να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι θα υπάρξουν δύο διαγωνισμοί. Ένας για όλες τις κατηγορίες των φοτοβολταϊκών (μικρά και μεγάλα) για ισχύ 50 MW αρχικά και ένας δεύτερος για ισχύ περί τα 20 MW στον οποίον θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνον τα μικρά, δηλαδή μόνον τα κάτω των 500 KW.

Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, παραμένει το σύστημα των σταθερών τιμών feed-in-tariffs, και η ταρίφα διαμορφώνεται στα 110 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

—Οι στόχοι

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία υπάρχουν ήδη σε λειτουργία σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 5.000 MW, που αντιστοιχούν σε μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό πάνω από 22%, ενώ σημαντικός αριθμός έργων διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαφορετικά επίπεδα αδειοδοτικής ωριμότητας.

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του ενεργειακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την επίτευξη, με το βέλτιστο οικονομικά τρόπο, των ενεργειακών στόχων του 2020 εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να εγκατασταθούν επιπλέον περίπου 2.200 έως 2700 MW νέων έργων ΑΠΕ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν από σήμερα με σχόλια και παρατηρήσεις έως τις 14 Μαρτίου.

econews

Σχόλια