Νερό: τι συζητήθηκε στο συνέδριο για τη βιώσιμη διαχείριση στις πόλεις

0
4386

Συνολικά πάνω από 420 ήταν οι σύνεδροι που παρακολούθησαν τις εργασίες του διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού – Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη», στο «The HUB Events» στις 26 & 27/1.

Εκπρόσωποι της πολιτείας, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης από όλη τη χώρα, της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, ενώσεων πολιτών και πλήθος κόσμου συμμετείχαν με ενδιαφέρον στην εκδήλωση, με κοινή στόχευση την ενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αειφορική διαχείριση του αναντικατάστατου πόρου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ. Ιάκωβου Γκανούλη, του Αναπληρωτή Αρχηγού Αποστολής εκ μέρους της πρεσβείας της Νορβηγίας κ. Roger Jorgensen, του Προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Δημητρίου Βλαστού, του Προέδρου του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων και Δημάρχου Κοζάνης κ. Λευτέρη Ιωαννίδη, του Προέδρου Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) και Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργου Μαρινάκη, του Προέδρου της ΕΥΑΘ κ. Νικόλαου Παπαδάκη και του Προέδρου του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κ. Ευάγγελου Κουκιάσα.

Όλες οι τοποθετήσεις συνέκλιναν στην απερίφραστη αποδοχή του δημόσιου χαρακτήρα του Νερού και στην ανάγκη συνεργιών, εντατικοποίησης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ως απαραίτητων βημάτων προς μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Η εισαγωγική ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Υπεύθυνης Διαχείρισης του Προγράμματος «ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» κ. Χριστίνας Γαρουφαλιάς, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους της πρωτοβουλίας, τους βασικούς πυλώνες υλοποίησής της, καθώς και τα απότοκα αποτελέσματά της σε επίπεδο αριθμών αλλά και ουσίας.

Η συνέχεια δόθηκε με τη βιντεοσκοπημένη εισήγηση της κ. Margarete Auken, Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Μέλους της ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η οποία σηματοδότησε και την έναρξη της θεματικής ενότητας που συντόνισε ο κ. Νίκος Χρυσόγελος με τίτλο Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η κ. Auken τόνισε ότι, αν και η πρόσβαση στο Νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, στην ΕΕ πάνω από 1.000.000 πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και πάνω από 2.000.000 σε συστήματα αποχέτευσης. Επεσήμανε, επίσης, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε σημαντικό αριθμό ψηφισμάτων και πρωτοβουλιών της Κοινωνίας των Πολιτών -κάποιων προερχόμενων και από την Ελλάδα- που ζητούν με επίταση τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση της καλής ποιότητάς τους, ενώ υπογράμμισε ότι το Νερό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απολέσει το δημόσιο χαρακτήρα του και να γίνει εμπορεύσιμο είδος.

Τη σκυτάλη, εν συνεχεία, πήρε ο κ. Balazs Horvath, Επιστημονικός Συνεργάτης Πολιτικής για την Προστασία Υδάτων και Εδάφους στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), o οποίος αναφέρθηκε στο 2015 ως ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαχείριση κατά λεκάνη απορροής ποταμού στην Ευρώπη, καθώς στη διάρκειά του θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί η καλή κατάσταση όλων των Ευρωπαϊκών υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ., στόχο τον οποίο κάποια Κράτη-Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν κατάφεραν να επιτύχουν. Ο κ. Horvath τόνισε ότι, παρά την αδυναμία κάποιων χωρών να ευθυγραμμιστούν έστω και με τις βασικές κατευθύνσεις της, η Οδηγία Πλαίσιο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης του Νερού, που τη διασυνδέει με άλλους παραγωγικούς τομείς, αλλά και με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, π. Ειδικός Γραμματέας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τόνισε ότι η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελέσουν τομέα προτεραιότητας και για τη νέα περίοδο 2014-2020, με βασικούς άξονες τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, την προστασία της υγείας του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενημέρωση του κοινού για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδάτινου περιβάλλοντος, τη δυνατότητα δημιουργίας άμεσων θέσεων εργασίας και ενός ελκυστικού επενδυτικού κλίματος για έργα και δράσεις ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, το βήμα δόθηκε στην κ. Line Barkved, Ερευνήτρια στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό (NIVA), η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Μεταφέροντάς μας την εμπειρία της από τη Νορβηγία, στην οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξήθηκαν οι εντατικές βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα, τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση του νερού απαιτεί τη σύνθεση διαφορετικών βημάτων, με ταυτόχρονη εξέταση των αλληλεπιδράσεων από τις τοπικές «κλιματικές αλλαγές», την υδρολογία, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ.

Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. CarlEmilLarsen, Διευθύνοντα Συμβούλου της DANVA Danish Water and Wastewater Association, o οποίος εισέφερε κάποια καλά παραδείγματα υδατικής διαχείρισης από την πατρίδα του. Σύμφωνα με τον κ. Larsen, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων στη Δανία εκτινάχθηκε τη δεκαετία του ’80 και σήμερα πάνω από το 90% του συνόλου των λυμάτων υφίσταται επεξεργασία σε 300 σύγχρονα εργοστάσια. Παράλληλα, οι περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας έχουν υιοθετήσει ολιστικές λύσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή και έχουν αναπτυχθεί δομές προσαρμογής, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κ.ά. που ενσωματώνονται στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Τη δεύτερη ενότητα, με θέμα Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, εγκαινίασε με την εισήγησή της η κ. Άννυ Μητροπούλου, συνεργάτης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η οποία επεσήμανε ότι καίτοι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της διαβούλευσης, τα πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής δημόσιας/ κοινωνικής διαβούλευσης διεθνώς, αλλά και εντός της ελληνικής επικράτειας, αποδεικνύουν ότι ο όρος αποκτά νόημα «βιωματικά», μέσα από την ίδια τη συμμετοχή, την ίδια τη διαδικασία. Η κ. Μητροπούλου υπογράμμισε ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες, ενώ αποτελούν εν δυνάμει σημαντικά εργαλεία διαφάνειας, πληροφόρησης, μάθησης και λογοδοσίας, δεν έχουν διεισδύσει επαρκώς στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα –ιδίως στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος-την αδυναμία χάραξης πολιτικών την παραπληροφόρηση, την αναπαραγωγή στερεοτύπων και τη διαιώνιση δυσπιστίας και παρεξηγήσεων.

«Αέρα» νορβηγικών συμμετοχικών διαδικασιών εισέφερε στο Συνέδριο ο κ. Sindre Langaas, Διευθυντής Έρευνας στο Τμήμα Νερό και Κοινωνία στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό (NIVA), αναφερόμενος στην υιοθέτηση από το κοινό των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων που θέτει ο Δήμος του Όσλο. Σύμφωνα με την εμπειρία του, η καλά οργανωμένη δημόσια συμμετοχή αποτελεί κομβικό παράγοντα στην υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών και οφείλει να λαμβάνει υπόψιν τα ενδεχόμενα ρίσκα, αναλύοντας τους εκάστοτε συμμετέχοντες (stakeholders), προβάλλοντας κοινό όραμα ανάμεσά τους και προωθώντας ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες προσδοκίες.

Ως ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα δημόσια διαβούλευσης στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία «Ας συζητήσουμε για το νερό!» από τη συνεργάτη του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε θέματα υδατικών πόρων κ. Κλειώ Μονοκρούσου. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, διενεργήθηκε ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε ένα χρήσιμο επιχειρησιακό εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, η ίδια η διαδικασία διαβούλευσης πέτυχε να κινητοποιήσει φορείς και πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών για το νερό και, ως εκ τούτου, να ενεργοποιηθούν και να καταστούν συνυπεύθυνοι για τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία του πόρου.

Η δεύτερη ενότητα, αλλά και οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου, ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση της Διευθύντριας του Hilton Associates κ. Vikki Hilton, η οποία αναφέρθηκε στις βέλτιστες μεθοδολογίες ενεργοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Η κ. Hilton υπογράμμισε ότι η ουσιαστική δέσμευση, που βασίζεται σε μια δομημένη διαδικασία σχεδιασμού, μπορεί να ενισχύσει ένα έργο και να συμβάλει στην επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, ο εσπευσμένος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός, μπορεί συχνά να οδηγήσει σε καθυστέρηση του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της, η κ. Hilton, περνώντας από τη θεωρία στην πράξη, προχώρησε σε μια mini συμμετοχική δράση με το παρευρισκόμενο κοινό.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε ευρεία συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού.

Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ξεκίνησαν με εισηγήσεις πάνω στη θεματική των Βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του αστικού νερού. Η εκκίνηση δόθηκε με την παρουσίαση του κ. ČEDO MAKSIMOVIĆ, Καθηγητή στο ImperialCollegeLondon, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρθηκε στο projectBlueGreenDream. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο αστικού σχεδιασμού, βασιζόμενη στην ανάλυση και βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων των υπηρεσιών του αστικού οικοσυστήματος, συνυφαίνοντας ζητήματα όπως το νερό, το πράσινο, την ενέργεια, την τροφή, την ανακύκλωση αποβλήτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την υγεία, τις κοινωνικο-οικονομικές και διακυβερνητικές απόψεις. Ο κ. MAKSIMOVIĆ ενέταξε την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Ύδατος μέσα στο πλαίσιο του παραπάνω σχεδιασμού, τονίζοντας, παράλληλα, την αναγκαιότητα συνεργασιών και διάδρασης μεταξύ των μελετητών και όλων των θεσμικών φορέων για την αποδοτική υλοποίησή του.

Στη συνέχεια το βήμα δόθηκε στον κ. Μάρκο Σκληβανιώτη, Τεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), Εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της EurEau, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά δεδομένα παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού στους Δήμους της Ελλάδας εστιάζοντας κυρίως στις ΔΕΥΑ, επισημαίνοντας ότι στα μεγάλα και μεσαία συστήματα παρατηρούνται εξαιρετικά μικρές αποκλίσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, ο κ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ πρότεινε ένα οργανωτικό δίκτυο εργαστηρίων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα πρακτικά και οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από τα υψηλά standards της πρόσφατης αναθεώρησης της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό.

Ο κ. Ανδρέας Αγγελάκης, Ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ξεκίνησε την παρουσίασή του επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της υδροδότησης στη χώρα μας, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις τεχνολογικές κατακτήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, που εμφανίζονται, ήδη, από τη Μινωική περίοδο. Μεταφερόμενος στη σύγχρονη πραγματικότητα, ο κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ τόνισε ότι το σύνολο περίπου του πληθυσμού της Χώρας υδροδοτείται με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (EUREAU) και της ΕΔΕΥΑ, τα δίκτυα υδροδότησης, οι μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κι άλλες υποδομές προστασίας του αστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Τέλος, αναφερόμενος στις μελλοντικές υδατικές προκλήσεις, σημείωσε πως η αύξηση κινδύνων από πλημμυρικά γεγονότα και η μείωση της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων που συνεπάγεται η αναμενόμενη αύξηση της αστικοποίησης μπορούν να μετριαστούν με τον περιορισμό απωλειών, τη μείωση της κατανάλωσης, την επαναχρησιμοποίηση εκροών απόβλητων και την κατασκευή ομβροδεξαμενών.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του κ. Γιώργου Παυλίδη, Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και του κ. Απόστολου Μπαλογιάννη, Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), οι οποίοι εισέφεραν καλά παραδείγματα υδατικής διαχείρισης από τις πόλεις τους, όπως την τηλεθέρμανση και τα έξυπνα υδρόμετρα AMR στην Κοζάνη και τη Λάρισα, αντίστοιχα.

Ο κ. Ιωάννης Διαμαντής, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, παρουσίασε την πρακτική του τεχνικού εμπλουτισμού, που όπως χαρακτηριστικά είπε «έχουμε «κλέψει» από τη φύση», καθώς πρόκειται για μια διεργασία που υφίσταται στη σοφή λειτουργία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών (ΤΕ) μπορεί να προβάλει ως μια αξιόπιστη λύση για την αύξηση της διαθεσιμότητας των υπόγειων νερών και να δώσει διεξόδους στα προβλήματα που δημιούργησε η στηριζόμενη -στην ικανοποίηση, χωρίς περιορισμούς, όλων των αναγκών- διαχείριση των υδατικών πόρων τα παρελθόντα έτη και εντείνει σήμερα, η αδυναμία των υφιστάμενων πολιτικών να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση του νερού με μια «επί θύρας» κλιματική αλλαγή και η υφιστάμενη οικονομική κρίση.

Η πρώτη θεματική ενότητα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Σταμάτη Ζογκάρη, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ο οποίος αναφέρθηκε στην τεράστια περιβαλλοντική αξία του Φαληρικού όρμου και στις ευκαιρίες οικολογικής αποκατάστασης αστικών ρεμάτων και υγροτόπων της Αττικής, όπως της Πικροδάφνης, του Ποδονύφτη, του Ιριδανού, του Φαληρικού Δέλτα κ.λπ..

Τη δεύτερη ενότητα με θέμα Εργαλεία στη διαχείριση του αστικού νερού εγκαινίασε με την εισήγησή του ο κ. Μιχαήλ Σκούρτος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο κ. Σκούρτος παρατήρησε ότι από οικονομικής άποψης, οι υδάτινοι πόροι είναι ιδιάζοντα αγαθά, γι’αυτό και είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και κοινωνικού πόρου. Όπως τόνισε, το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών όλων των έμβιων όντων, όχι όμως για την κατασπατάληση και κακοδιαχείρισή του. Ο κ. Σκούρτος είπε, χαρακτηριστικά, ότι το νερό έχει καταλήξει να είναι η πεμπτουσία του φθηνού και αντιπαρέβαλε χαρακτηριστικά την αξία του με αυτή των διαμαντιών, που είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αναγκαιότητά τους για τη διατήρηση της ζωής. Όπως ανέφερε ο κ. Σκούρτος, η Κοινοτική Οδηγία για τους Υδάτινους Πόρους έθεσε την οικονομική διάσταση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο προσκήνιο, επικεντρώνοντας, κυρίως, σε κανόνες εκτίμησης του πλήρους κόστους και στρατηγικές επιμερισμού του στους χρήστες.

H «σκυτάλη» πέρασε, εν συνεχεία στον κ. Χρήστο Μαρκόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος παρουσίασε 3 τεχνολογικά εργαλεία που προσφέρονται για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και, πιο συγκεκριμένα, το UWOptioneeringTool (UWOT), το UWAgentBasedModellingPlatform (UWABM) και το UWSystemDynamicEnvironment (UWSDE). Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν διαδραστικά και αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από την ανταλλαγή της ροής των δεδομένων τους και συνιστούν ένα πολλά υποσχόμενο, αναδυόμενο πεδίο αλληλεπίδρασης μοντέλων μεταξύ των κοινωνιών, των πόλεων και του περιβάλλοντός μας που οδηγεί σε πιο ανθεκτική σχεδίαση του κύκλου του νερού.

Ο κ. Παντελής Μπαξεβανίδης, Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., επικέντρωσε την παρουσίασή του στο ρόλο της Πληροφορικής και στα έξυπνα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ και παρέχουν την υποδομή διαχείρισης για τα χωροθετημένα δεδομένα και συμβάντα, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε ιστορικό, για όλο το φάσμα της αρμοδιότητας του Κέντρου. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε σε επίπεδο λειτουργίας και δυνατοτήτων τα Πληροφορικά Συστήματα Συλλογής Δεδομένων & Ελέγχου (SCADA, συστήματα Τηλεμετρίας, βλαβοληπτικό, συστήματα Επεμβάσεων των Τεχνικών Συνεργείων και συστήματα Εξυπηρέτησης & Τιμολόγησης Πελατών), την Κεντρική Σχεσιακή Βάση Δεδομένων (TimeSeriesDatabase), το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το Portal Επιχειρησιακού Κέντρου και τα Εργαλεία Dashboard.

Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξανδρος Μεντές, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ/νσης Τεχνικών Έργων – ΕΥΑΘ Α.Ε., αφού παρέθεσε βασικά στοιχεία για την ύδρευση και την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους ορισμούς των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, το μοντέλο διασύνδεσής τους, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή τους. Παράλληλα, ο κ. Μεντές αναφέρθηκε και σε σχετικά παραδείγματα εφαρμογής, όπως α) το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) και τη σύνδεσή του με τις λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος ύδρευσης, β) τη διάχυση της πληροφορίας όσον αφορά τη διαχείριση βλαβών ύδρευσης, γ) τη σύνδεση της βάσης δεδομένων των καταναλωτών με το GIS, δ) την επίλυση προβλήματος με την βοήθεια υδραυλικού μοντέλου λειτουργίας του συστήματος και ε) την τοποθέτηση συστήματος αυτοματοποιημένης λήψης μετρητικών δεδομένων των υδρομέτρων των καταναλωτών.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Σπύρου Παπαγρηγορίου, Διευθύνοντα Συμβούλου ENVECO Α.Ε., με θέμα την Εκτίμηση περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου στο νερό ύδρευσης. Σύμφωνα με τον κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, το περιβαλλοντικό κόστος πρέπει να υπολογίζεται βάσει του κόστους των μέτρων και έργων του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) που είναι σχετικά με τη βελτίωση ή διατήρηση της κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων (ΥΣ), συνυπολογίζοντας μέρος του κόστους του προγράμματος παρακολούθησης. Αντίστοιχα, το κόστος πόρου προτείνεται να υπολογίζεται βάσει του κόστους των μέτρων και έργων του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) που είναι σχετικά με την εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και με την επαρκή κάλυψη της ζήτησης πόσιμου νερού.

Ο κ. Νικόλαος Σαφαρίκας, Γενικός Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ), αναφέρθηκε στις αδυναμίες, αλλά και τις προοπτικές, της τιμολόγησης του αστικού νερού ως εργαλείου για την ορθολογική διαχείρισή του. Συμπερασματικά, ο κ. Σαφαρίκας επεσήμανε ότι η πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική ανάκτηση κόστους του νερού, που αποτελεί τμήμα της συνολικής τιμολόγησης, όπως προβλέπεται από την Οδηγία-Πλαίσιο, είναι αρκετά δύσκολη στην εφαρμογή. Η δημιουργία ενός ομοιόμορφου πλαισίου τιμολόγησης από τις επιχειρήσεις ύδρευσης θα απαιτήσει ιδιαίτερο σχεδιασμό και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε όλες τις χώρες, ούτε θα οδηγήσει σε ομοιόμορφες τιμές στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Για τον λόγο αυτό, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το σύνολο των Κυβερνήσεων, θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των χωρών μελών και, ταυτόχρονα, θα πρέπει η γενική κατεύθυνση να είναι προς την υλοποίηση της Οδηγίας, γεγονός που θα επιφέρει μακροπρόθεσμα σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση του ύδατος και θα συμβάλλει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/EK.

Η κ. Αργύρη Δημόπουλου ολοκλήρωσε τη δεύτερη θεματική ενότητα, παρουσιάζοντας την εισήγηση του κ. Νικόλαου Μαμαλούγκαψ, Προϊστάμενου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης – Τομέας «Περιβάλλον» Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α), ο οποίος λόγω κωλύματος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Η κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ παρουσίασε τα έργα διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων καθώς και πρόληψης του περιβαλλοντικού κινδύνου που προέρχεται από πλημμύρες, που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και, εν συνεχεία, τις Δράσεις Βιώσιμης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υγρών Αποβλήτων & Ιλύος που προβλέπονται για το νέο ΕΣΠΑ 2014–2020.

Τα βασικά συμπεράσματα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν το διήμερο του Συνεδρίου σταχυολόγησε ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, τη διάκριση μεταξύ τιμολόγησης και κοστολόγησης, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθοδολογιών διαχείρισης του νερού και την ανάγκη εντατικοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά ενημερωμένοι πολίτες.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προοπτικές και Προκλήσεις» στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, κ. Γ. Μαρινάκης, και συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ κ. Παπαδάκης, η Διευθύντρια της ΕΔΕΥΑ κ. Κοτσελίδου και επικεφαλής ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα. Η συζήτηση υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, καθώς έφερε σε κοινό τραπέζι συνομιλίας τους βασικούς διαχειριστές του Νερού στην Ελλάδα και ανέδειξε τόσο τα κοινά προβλήματα, όσο και ειδικότερες προκλήσεις, όπως αυτές που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ Λέσβου, λόγω των προσφυγικών ροών και αποτύπωσε με έμφαση ο Πρόεδρός της κ. Ακριώτης.

Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση σύστασης ενιαίου φορέα που θα αναδείξει τα κοινά προβλήματα των Επιχειρήσεων και θα επεξεργαστεί προτάσεις και βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.

Σχόλια