Κύπρος: έρευνα για την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα

0
415

Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, διεξάγει έρευνα με σκοπό την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» συντονίζει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με το ακρώνυμο «PV2Grid» (A Next Generation Grid Side Converter with Advanced Control and Power Quality Capabilities), που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και πειραματική λειτουργία αντιστροφέων νέας γενιάς βασισμένων στην τεχνολογία ηλεκτρονικής ισχύος.

Οι αντιστροφείς χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη μετατροπή της παραγόμενης συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η διασύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υφιστάμενοι αντιστροφείς δεν έχουν ακόμη προηγμένα συστήματα ελέγχου που να επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των φωτοβολταϊκών συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας και βέλτιστη ένταξή της στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι αντιστροφείς νέας γενιάς που θα σχεδιαστούν και αναπτυχθούν μέσω αυτού του έργου θα έχουν προηγμένες δυνατότητες ελέγχου και καινοτόμες λειτουργίες, όπως την παροχή υποστήριξης στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν χρειάζεται, την ενίσχυση της ευστάθειας του δικτύου, τη βελτίωση της ποιότητας ισχύος και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο.

Αναμένεται, επίσης, να ενισχυθεί η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και κάτω από δυσμενείς συνθήκες δικτύου, αλλά και να δημιουργηθούν νέα βιομηχανικά προϊόντα που θα υποβοηθήσουν την περαιτέρω ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σχόλια