Ζήτηση ρεκόρ για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη – Τι είναι οι Εγγυήσεις Προέλευσης

0
5200

Η ζήτηση ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, όπως αυτή καταγράφεται στο Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin-GO), αυξήθηκε κατά 8% το 2015 ξεπερνώντας τις 340 Τεραβατώρες.

Το 2014 σημειώθηκε άνοδος 27,6% στις 314 Τεραβατώρες σε σύγκριση με το 2013.

Πίσω από αυτή τη μεγέθυνση βρίσκονται χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αγοράζουν οικειοθελώς ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σε εθνικό επίπεδο οι πέντε χώρες που καταναλώνουν τις περισσότερες «πράσινες» Μεγαβατώρες είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Αθροιστικά αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα της ζήτησης ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Η Ολλανδία είναι η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά με αύξηση 12% από το 2014 στο 2015 και κατανάλωση 42,5 Τεραβατωρών.

Μεγαλύτερη αγορά παραμένει η Γερμανία με 87 Τεραβατώρες από ΑΠΕ το 2015.

Περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν τις Εγγυήσεις Προέλευσης σε συνεργασία με τον φορέα AIB (Association of Issuing Bodies).

Στη δεύτερη ταχύτητα χωρών ανήκουν η Νορβηγία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία, η Γαλλία και το Βέλγιο με σταθερή ζήτηση που κυμαίνεται από 10 ως 35 Τεραβατώρες ΑΠΕ ετησίως.

Οι υπόλοιπες αγορές είναι σχετικά ανώριμες και αντιπροσωπεύουν μικρότερο μερίδιο της αγοράς.

Η ζήτηση ηλεκτρισμού από ΑΠΕ μέσω του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης αντιπροσωπεύει πάνω από 13% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη (περίπου 3.200 TWh) και περίπου το 40% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στη Γηραιά Ήπειρο (1.100 TWh).

—Τι είναι οι Εγγυήσεις Προέλευσης

Η ηλεκτρική ενέργεια (ΜWh) που παρήχθη από μια συγκεκριμένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας πιστοποιείται ως τέτοια μέσω του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin- GoO/GO).

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται ηλεκτρονικά για μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1 GO/ 1 MWh) και θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με μια ετικέτα συστατικών ενός προϊόντος κατανάλωσης. Τα πιστοποιητικά αυτά (GO) μέσω μοναδικών κάθε φορά αριθμών, μεταφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις παραχθείσες Μεγαβατώρες, καθώς και χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης «πηγής ενέργειας».

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης και εξαγοράς στα διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας, καθώς και σε δευτερογενείς αγορές, προκειμένου οι πάροχοι και προμηθευτές ενέργειας να τις χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικά στοιχεία προς τους πελάτες τους, σχετικά με την προέλευση και ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αγοράζονται επίσης και από μεγάλες βιομηχανίες και εμπορικά σήματα, προκειμένου αυτές να πιστοποιήσουν ότι αγοράζουν «πράσινες» Μεγαβατώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του φορέα ΑΙΒ (Association of Issuing Bodies) αναπτύσσει και προωθεί ένα τυποποιημένο σύστημα εγγυήσεων προέλευσης, το επονομαζόμενο “European Energy Certificate System” (EECS-GO), έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι δομές και οι διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Εγγυήσεων Προέλευσης.

econews

Σχόλια