«Τρύπα» στις ΑΠΕ από τα δικαιώματα ρύπων – Ποιος θα πληρώσει το «μάρμαρο»

0
890

Νέα «τρύπα» στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ ανοίγει η χαμηλή τιμή των Δικαιωμάτων Εμπορίας Ρύπων, μια από τις βασικές πηγές εσόδων για την αποζημίωση των παραγωγών «πράσινης» ενέργειας.

Από τα περίπου 8,5 ευρώ/τόνο που κινούνταν οι τιμές των ρύπων στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, από τις αρχές του τρέχοντος έτους οι τιμές έχουν πέσει στα 6,3 ευρώ/τόνο (βλέπε το διάγραμμα). Οι προβλέψεις μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της αύξησης του πλήθους των δικαιωμάτων πανευρωπαϊκά κατά 10% σε σχέση με το 2015. Αυτό σημαίνει πως τα 27,9 εκατ. δικαιώματα που θα έχει η χώρα μας στην διάθεση της το 2016 για να εκπλειστηριάσει, δεν θα μπορέσουν να προσδώσουν έσοδο ενδεχομένως πάνω τα 180 εκατ. ευρώ.

Co2 ETS

Η τάση μείωσης των τιμών εμφανίζεται παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα αποκλιμάκωσης των τιμών CO2 όπως επίσημα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.eex.com.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης, το οποίο αποσύρθηκε κατ΄απαίτηση των δανειστών, ποσοστό 60% από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πιστωνόταν στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, απόφαση που θα επέτρεπε αφενός να ισοσκελιστεί για το 2016 ο προϋπολογισμός του Ειδικού Λογαριασμού και αφετέρου να υπάρξει μικρή μείωση στο ΕΤΜΕΑΡ.

Το υπόλοιπο 40% των εσόδων θα χρηματοδοτούσε την υλοποίηση πολιτικών που επιβάλει η Κοινοτική Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, πολιτικές που είναι πλέον υποχρεωτικές αφού έχουν ήδη νομοθετηθεί.

—Ποιοι διεκδικούν το 40%

Μετά την απόσυρση του νομοσχεδίου, πολλοί είναι αυτοί που διεκδικούν το 40% από τα έσοδα των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με το energypress, οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες ζητούν με αυτά τα ποσά να καλυφθεί το κόστος της «αντιστάθμισης», δηλαδή της αποζημίωσης των βιομηχανιών για τα κόστη που συνεπάγεται γι” αυτές η συμμετοχή τους στο σύστημα των ρύπων. Μέχρι σήμερα το μέτρο της αντιστάθμισης καλυπτόταν, στο σύνολο του κόστους του, από τις δημοπρασίες ρύπων, κάτι που με την ρύθμιση που είχε φέρει το ΥΠΕΝ στη Βουλή γινόταν μόνον εν μέρει.

Ζητούν, επίσης, να καθορισθεί «πλαφόν» στο ΕΤΜΕΑΡ των πολύ ενεργοβόρων βιομηχανιών σε ποσοστό 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης, όπως προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., μέτρο που επίσης, για να χρηματοδοτηθεί, θα χρειαστεί ποσοστό επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τα αιτήματα μάλιστα της βιομηχανίας κατατίθενται στη «σκιά» της κατάργησης της έκπτωσης 20% στα τιμολόγια ρεύματος, ενώ το μέτρο της διακοψιμότητας εκκρεμεί και δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή.

—Πώς θα μηδενιστεί το έλλειμμα;

Η «κατάρρευση» των δικαιωμάτων ρύπων ανοίγει το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του ΕΤΜΕΑΡ καθώς η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μηδενίσει τα ελλείμματα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Νέες περικοπές στα έσοδα των παραγωγών δεν έχουν συζητηθεί.

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι » ο κ. Σκουρλέτης και οι επιτελείς του καλούνται, όπως ο Χριστός ευλόγησε τους πέντε άρτους στην έρημο «καί ἐξ αὐτῶν πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» να καταφέρει, με μειωμένα έσοδα, να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες:

· Την κάλυψη των ελλειμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού και τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

· Τη χρηματοδότηση των πολιτικών μείωσης του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών.

· Τη χρηματοδότηση των – υποχρεωτικών – πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση».

Ο ΣΠΕΦ αναφέρει ακόμα ότι εκκρεμεί η προς τα κάτω αναθεώρηση της τιμής της ΟΤΣ για το 2016 από το μη ρεαλιστικό πλέον επίπεδο των 57 ευρώ/MWh που προς το παρόν διατηρείται στο δελτίο του ΛΑΓΗΕ, σε επίπεδα των 50 – 52 ευρώ/MWh, γεγονός που θα σημάνει την αρνητική απόκλιση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ κατά 50 – 70 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΣΠΕΦ η μεταρρύθμιση που προωθεί η ΡΑΕ στον υπολογισμό του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, θα δώσει κάποια παραπάνω έσοδα στον Ειδικό Λογαριασμό, αλλά τα έσοδα αυτά δεν θα καλύψουν ολόκληρη την απώλεια από την προβλεπόμενη πτώση της ΟΤΣ, αλλά θα υπολείπονται ακόμη περί τα 30 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο.

Έτσι η επιστολή καταλήγει: «Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα προκύπτει πως τα περιθώρια για διάθεση μέρους των δικαιωμάτων ρύπων CO2 προς άλλους σκοπούς πέραν της χρηματοδότησης της λειτουργίας των ΑΠΕ δια του ΕΛΑΠΕ, όπως πρόσφατα δημοσιεύματα μεταδίδουν, δυνάμει της πρόσφατης μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ είναι πρακτικά ανύπαρκτα».

Σχόλια