Σπατάλη τροφίμων: ημερίδα στη Θεσσαλονίκη – Το έργο FUSIONS

0
271

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, συνδιοργανώνουν τη «Διακρατική Ημερίδα της Νότιας Ευρώπης για τα Απόβλητα Τροφίμων», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Strategies – Χρήση τροφίμων και καινοτόμες κοινωνικές πρακτικές για την βελτιστοποίηση Στρατηγικών Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων), την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Στόχος της ημερίδας, είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και η προώθηση λύσεων σε ζητήματα πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων (σπατάλης) τροφίμων.

Ειδικότερα στην ημερίδα θα παρουσιαστούν η στρατηγική, πρωτοβουλίες μείωσης των αποβλήτων τροφίμων σε Επίπεδο τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο επίπεδο της εκπαίδευσης, που αναπτύσσει το έργο FUSIONS για τα απόβλητα (απώλεια) τροφίμων, στο οποίο συμμετέχουν παιδικοί σταθμοί των Δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η συζήτηση θα περιλαμβάνει επίσης την εισαγωγή και προσαρμογή των σχετικών πολιτικών στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και στη διαχείριση τροφίμων και αποβλήτων.

Στην ημερίδα, θα συμμετέχουν φορείς της περιοχής, που συμβάλουν στην χάραξη στρατηγικών πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων. Από την Ευρώπη, θα συμμετέχουν οι θεσμικοί και ερευνητικοί φορείς του προγράμματος από Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία κλπ.

—Τι είναι το έργο FUSIONS

Το έργο FUSIONS στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο αποδοτικής Ευρώπης όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των αποβλήτων τροφίμων. Το έργο ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώνεται το 2016. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 21 εταίρους από 13 χώρες και περιλαμβάνει πανεπιστήμια, ινστιτούτα, οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, ένας σημαντικός αριθμός οργανισμών από διάφορους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν όλες τις δράσεις του έργου.

Στo πλαίσιo του έργου αυτού, έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχική Πλατφόρμα, με κοινό όραμα και στρατηγική για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων και των αποβλήτων, σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω καινοτόμων κοινωνικών πρακτικών. Μέχρι στιγμής περισσότερες από 140 κορυφαίες Ευρωπαϊκές Οργανώσεις έχουν δηλώσει την υποστήριξής τους.

Σχόλια