Προσφυγή φωτοβολταϊκών κατά της διακοψιμότητας

0
2653

Προσφυγή κατά του μέτρου της διακοψιμότητας, δηλαδή των εκπτώσεων στα βιομηχανικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με αντάλλαγμα τον περιορισμό της κατανάλωσης σε περιόδους αιχμής, προαναγγέλλει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, που είναι οι βασικοί χρηματοδότες του μέτρου με εισφορά επί του τζίρου τους.

Σε επιστολή προς τον Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ο ΣΠΕΦ αμφισβητεί την ουσία του μέτρου επισημαίνοντας ότι σε καμία χρονική στιγμή τα τρία προηγούμενα χρόνια (2013, 2014 και 2015) «δεν παρέστη ανάγκη περικοπής φορτίου κατανάλωσης αφού υπήρχαν πάντοτε διαθέσιμα τουλάχιστον 1.500 MW περίσσειας θερμικής ισχύος ανά ώρα».

Ακόμη και κατά τον Ιούλιο του 2015 οπότε οι εισαγωγές ενέργειας μειώθηκαν λόγω capital controls και η ζήτηση ήταν αυξημένη λόγω καύσωνα δεν υπήρχε, σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, ανάγκη περικοπών στην κατανάλωση.

Ο ΣΠΕΦ κάνει λόγο για επιδότηση εικονικών υπηρεσιών που δεν χρειάζονται και ζητά οι όποιες δημοπρασίες γίνουν για υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Επίσης, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι επειδή σύμφωνα με την ΥΑ οι πόροι που δεν θα αναλωθούν επιστρέφονται κάθε έτος αλλά και στην λήξη του μέτρου τον Οκτώβριο του 2017 στους επιβαρυνόμενους παραγωγούς που το χρηματοδοτούν, η ορθολογική στη βάση απολύτως τεχνικών κριτηρίων εφαρμογή του μέτρου από τον ΑΔΜΗΕ καθίσταται κεφαλαιώδης για την αποφυγή της περίσσειας οικονομικής τους βλάβης.

Τέλος, ο ΣΠΕΦ επιφυλάσσεται να προσβάλει το μέτρο νομικά και στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η κατάρτιση της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης.

Σχόλια