Ανακύκλωση Συσκευών: βραβείο για τη διαχείριση ηλεκτρικών αποβλήτων

0
718

Το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Electrical & Electronic Waste Business” κατέκτησε η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στη διοργάνωση «Waste and Recycling Awards».

H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Plant Management της Boussias Communications την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου. Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διακρίθηκε για το πρόγραμμα «Ποιοτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)». Το βραβείο παρέλαβαν οι κ.κ. Νικόλαος Κακούσιος, Πρόεδρος του ΔΣ της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και Μάριος Ιντζελέρ, Διευθύνων Σύμβουλος της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ ξεκίνησε την εφαρμογή του προγράμματος «Ποιοτική διαχείριση ΑΗΗΕ» αρχικά στα ΑΗΗΕ εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας και πιο συγκεκριμένα στα απόβλητα ψυγεία. Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε από την αρχή του 2014 και συνεχίζεται έως σήμερα. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος είναι:

* Συνεχής ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των εμπλεκομένων φορέων για την εν δυνάμει επικινδυνότητα των απόβλητων ψυγείων.

* Παροχή κατάλληλων μέσων συλλογής και δημιουργία ειδικών σημείων συλλογής για τη συλλογή των απόβλητων ψυγείων

* Εμπορική πολιτική για τη συλλογή ακέραιων απόβλητων ψυγείων (με όλα τα κατασκευαστικά μέρη) προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απορρύπανση.

* Εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης στις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι πολύ θετικά, καθώς αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό συλλογής ψυγείων, μειώθηκε κατά πολύ το ποσοστό των απόβλητων ψυγείων χωρίς κρίσιμα κατασκευαστικά μέρη και επιτεύχθηκαν τα συνολικά ποσοστά ανάκτησης από την επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης, καθώς και τα ειδικά ποσοστά ανάκτησης κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος για τα απόβλητα ψυγεία, στόχος είναι η προσαρμογή του προγράμματος, ώστε να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες ΑΗΗΕ.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑE είναι αδειοδοτημένος φορέας για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα.

Η αποστολή της εταιρείας στηρίζεται στην αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης του παραγωγού για τη διατήρηση του και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Σχόλια