Αποθήκευση ενέργειας: σεμινάριο στο ΑΕΙ Πειραιά

0
1355

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020) η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας”.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Αιτήσεις: Έως 4 Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία έναρξης: 7 Δεκεμβρίου 2015

Διάρκεια: 30 διδακτικές ώρες / Δύο εβδομάδες

Ημέρες-ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, (5 διδακτικές ώρες).

Έναρξη διδασκαλίας: 17:15 Online Αιτήσεις στο: http://www.mbaenergy.gr/storagesem.

Πληροφορίες: κα. Βαρδάκη Ουρανία

e-mail: rania@mech.teipir.gr

τηλ. 210-5381020. Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00

Σχόλια