ΔΕΗ Ανανεώσιμες: ο CEO μεταπήδησε στα «Ορυκτά» του ΥΠΕΝ

0
101

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει, ότι παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, για να αναλάβει χρέη Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την αντικατάστασή του θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της Εταιρίας διαδικασίες.

Σχόλια