Η Ελλάδα μείωσε τις εκπομπές CO2 το 2014 – Η παγκόσμια εικόνα

0
2283

Επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σημειώθηκε σε όλο τον κόσμο καθώς μετά από μια δεκαετία με μέση άνοδο της τάξης του 4% το 2014 καταγράφηκε οριακή άνοδος μόλις 0,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre-JRC) στην Ελλάδα σημειώθηκε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τάξης του 6,3%.

Το JRC συμπληρώνει ακόμη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2012 ήταν στο +0,8% και το 2013 στο +1,5%, ενώ οι συνολικές παγκόσμιες εκπομπές από καύση ορυκτών καυσίμων και βιομηχανικές διαδικασίες εκτιμώνται σε 35,7 δισ. τόνους διοξειδίου άνθρακα το 2014, έναντι 35,3 δισ. το 2013.

Όπως αναφέρεται, οι τάσεις της τελευταίας τριετίας καταδεικνύουν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη πλέον αποσυνδέεται από τις εκπομπές CO2,ωστόσο τονίζει το JRC ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για οποιοδήποτε θετικό συμπέρασμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη μεγαλύτερη μείωση εκπομπών το 2014 πέτυχαν η Σλοβακία (-10,6%) και η Βρετανία (-9%). Ακολουθούν οι Δανία (8,8%), Γαλλία (8,4%), Ιταλία (7,7%), Φινλανδία (6,9%), Ελλάδα (6,3 %), Αυστρία (6,0%), Γερμανία (5,6%), Ολλανδία (5,3%), Πορτογαλία (3,6%) και η Πολωνία (3,4%).

Από τις 28 χώρες-μέλη της ΕΕ, μόνο η Βουλγαρία και η Κύπρος αύξησαν τις εκπομπές CO2 κατά 6,9% και 0,5%, αντίστοιχα.

Εκτός Ευρώπης, χώρες όπως η Ιαπωνία (-2,6%), η Ρωσία (-1,5%) και η Αυστραλία (-2,1%) κατάφεραν επίσης να μειώσουν τις εκπομπές τους.

Σημειωτέον, τα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ είναι σήμερα κατά 23% χαμηλότερα σε σύγκριση με αυτά του 1990. Από άποψη μεριδίου στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων, η ΕΕ είναι 3η κατά σειρά με ποσοστό 9,6%, μετά την Κίνα (30%) και τις ΗΠΑ (15%).

Όσον αφορά στις κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων, το 2014, τα «σκήπτρα» κατέχουν οι ΗΠΑ με 16,5 τόνους και ακολουθούν η Κίνα με 7,5 τόνους και η ΕΕ με 7,1 τόνους.

Σχόλια