Η Ευρώπη επιδιώκει σαφείς δεσμεύσεις για το Κλίμα από όλους

0
100

Η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πρέπει να διατηρηθεί στους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αυτή είναι η επίσημη θέση που πρόκειται να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξης μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, για την ΕΕ, η νέα συμφωνία πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας των κυβερνήσεων να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων τους σε βαθμό που να διατηρήσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω του ορίου που έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του αιώνα.

Ειδικότερα, το όραμα της ΕΕ για μια αξιόπιστη συμφωνία περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, ως ορόσημου για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των επενδυτών και του κοινού, με τη δέσμευση για μετάβαση προς οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, περιλαμβάνει την καθιέρωση μηχανισμού για την τακτική επανεξέταση και υποστήριξη των συλλογικών δεσμεύσεων, αλλά και την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη και οι ενδιαφερόμενοι να είναι βέβαιοι για την τήρηση των υπεσχημένων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ -ο οποίος μαζί με τον επίτροπο για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε θα συμμετέχουν στη διάσκεψη δίπλα σε πολλούς ηγέτες από όλο τον κόσμο- διαπίστωσε μια πρωτοφανή κινητοποίηση παγκοσμίως και δήλωσε σχετικά ότι «η Ευρώπη θέλει να επιτευχθεί μια φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι. Ήμασταν οι πρώτοι που παρουσιάσαμε τον Μάρτιο τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά στο Κλίμα. Ο στόχος μας να διατηρηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C έως το τέλος του αιώνα παραμένει εφικτός. Εάν υπάρξει θετική έκβαση στο Παρίσι, η ανθρωπότητα θα διαθέτει πλέον ένα διεθνές καθεστώς για την αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».

Από την πλευρά του ο κ. Κανιέτε δήλωσε ότι «περισσότερες από 170 χώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 95% και άνω των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν ήδη παρουσιάσει τις κλιματικές δεσμεύσεις τους ενόψει της διάσκεψης, κάτι που αποτελεί ουσιώδη αλλαγή στάσης σε σύγκριση με το παρελθόν. Αποτελεί επίσης σαφή απόδειξη της κοινής αντίληψης των κυβερνήσεων ως προς το επείγον του ζητήματος, καθώς και της πολιτικής βούλησης για άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στο Παρίσι. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό, αφού η αξιοπιστία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τρία καίρια στοιχεία: τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, την τακτική επανεξέταση για ακόμα πιο φιλόδοξο σχεδιασμό και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας».

—Οι ενέργειες της Ευρώπης

Όπως ανακοινώθηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστηριχθεί η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα ενισχυθεί και η μακροπρόθεσμη οικονομική καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη συμβολή της για την επίτευξη του κοινού στόχου των ανεπτυγμένων χωρών για διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μέχρι το 2020 σε κλιματικές δράσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Όπως επισημαίνει η ΕΕ, πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Πολιτική έδειξε ότι το 2014 δεσμεύτηκαν 62 δισ. δολάρια με την ΕΕ  να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά, καθώς το 2014 τόσο η Ένωση και τα κράτη-μέλη της διέθεσαν 14,5 δισ. Ευρώ στη δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων.

Η ΕΕ θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας φιλόδοξης δράσης, ως προετοιμασία και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί κεντρικό στοιχείο μιας ισορροπημένης συμφωνίας.

Τόσο οι μειώσεις των εκπομπών όσο και η προσαρμογή θα είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και τη μείωση του κινδύνου από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση του κινδύνου απωλειών και ζημιών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σχόλια