Οι ΑΠΕ «στα κάγκελα» για τη διακοψιμότητα

0
733

Έντονες αντιδράσεις εκ μέρους φορέων εκπροσώπησης του κλάδου των ΑΠΕ στη χώρα μας έχει προκαλέσει η κυβερνητική ρύθμιση για τη διακοψιμότητα στη βιομηχανία.

Η ρύθμιση που προώθησε η κυβέρνηση προβλέπει παρακράτηση 3,6% του τζίρου για όλα τα φωτοβολταϊκά (αγροτικά, μικρά, μεγάλα πλην οικιακών φωτοβολταϊκών), 1,8% επί του τζίρου των αιολικών και 0,8% επί του τζίρου των μικρών υδροηλεκτρικών.

Το «χαράτσι» της διακοψιμότητας αποτιμάται σε 50 εκατομμύρια Ευρώ, κονδύλι με το οποίο θα αποζημιώνονται οι βιομηχανίες όταν θα συνάπτουν με το Διαχειριστή συμβάσεις Διακοψιμότητας, δηλαδή θα μειώνουν τα φορτία τους κατά τις ώρες ζήτησης αιχμής ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του συστήματος.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το ζήτημα στο ΥΠΕΚΑ, παρουσία των πολυάριθμων φορέων ΑΠΕ και κυρίως των φωτοβολταϊκών, των ανεξάρτητων παραγωγών, της ΔΕΗ, της ΡΑΕ και της ΕΒΙΚΕΝ, εκπροσώπου των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) κάνει λόγο για «νέο “φόρο υπέρ τρίτων” που στερείται λογικής, δικαιοσύνης και τεκμηρίωσης» και υποστηρίζει ότι «θα επιβληθεί σχεδόν αποκλειστικά στους παραγωγούς ΑΠΕ με την εξαίρεση της υψηλότερα αμειβόμενης μορφής ενέργειας ήτοι των φωτοβολταϊκών στις στέγες».

Η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει ότι παρότι το κονδύλι για τη διακοψιμότητα μειώθηκε σχεδόν στο μισό, από τα 80 εκατ. Ευρώ στα 50 εκατ. Ευρώ, ο συντελεστής επιβάρυνσης των ΑΠΕ διατηρείται σταθερός, πράγμα που σημαίνει ότι θα σηκώσουν σχεδόν όλο το βάρος.

Έτσι προτείνει «την αναλογική μείωση των προτεινόμενων συντελεστών επιβάρυνσης ανά τεχνολογία ΑΠΕ» και εναλλακτικά τον υπολογισμό του τέλους διακοψιμότητας ετήσια βάση με βάση το πραγματικό κόστος που πρέπει να αναληφθεί από τους παραγωγούς και την παρακράτηση ενός ποσού «έναντι» κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο που θα υπολογίζεται ως ποσοστό ίσο με το μισό του σήμερα προτεινόμενου.

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) από την πλευρά του κάνει λόγο για «εικονικό μέτρο», «υπό την έννοια ότι αν ποτέ ενεργοποιηθούν εντολές περιορισμού της ζήτησης από τον ΑΔΜΗΕ προς την βιομηχανία, αυτό σύμφωνα με την Υ.Α. «επιτρέπεται  να συμβαίνει για μόλις 168 ώρες τον χρόνο εκ των 8.760 που αυτός περιλαμβάνει.

Τονίζει δε ότι «για την ελάχιστη έως ανύπαρκτη αυτή υπηρεσία, ζητείται βάσει του επίμαχου σχεδίου Υ.Α. αυτή τυφλά να αμείβεται –είτε δηλαδή λάβουν χώρα εντολές είτε όχι- με κόστος 50 φορές ακριβότερο από ότι το σύνηθες κόστος που καταβαλλόταν μέσω των αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στους ηλεκτροπαραγωγούς για την εξασφάλιση ισόποσης πραγματικής ισχύος και για τις 8.760 ώρες του έτους».

Ο ΣΠΕΦ υποστηρίζει ότι δεδομένης της υπερεπάρκειας ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στη χώρα μας που συνολικά διαθέτει μονάδες 17.700 Μεγαβάτ πλέον 2.000 Μεγαβάτ από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις δεν υφίστανται ώρες αιχμής.

Καταγγέλλει, τέλος, ότι τα φωτοβολταϊκά «ποινολογούνται» υπέρμετρα πόσω μάλλον όταν έχουν συμβάλλει στη μείωση χονδρεμπορικού κόστους ρεύματος τουλάχιστον 10 ευρώ/MWh με άμεσα ωφελημένους τους βιομηχανικούς καταναλωτές οι οποίοι πληρώνουν ελάχιστο ΕΤΜΕΑΡ μόλις 2,2 ευρώ/MWh.

econews

Σχόλια