Ζάκυνθος: διεθνές επιστημονικό συμπόσιο για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές

0
751

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο: Η εμπειρία του παρελθόντος πολύτιμος Οδηγός για το Μέλλον» διοργανώνεται στο ΑΤΕΙ Ζακύνθου από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2015.

Το συμπόσιο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στελεχών κρατικών και
περιφερειακών φορέων, καθώς και μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων.

—Συνοπτικό πρόγραμμα εργασιών

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

17:00-17:15 Προσέλευση-Εγγραφές συνέδρων – Arrival-Registration of participants
17:15-17:45 Χαιρετισμοί – Greetings
17:45-18:15 ‘Προβολή Ντοκυμαντέρ Ε.Θ.Π.Ζ. 2015’ – ‘N.M.P.Z. Documentary Film 2015’
18:15-19:00 1 : Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και τη Μεσογειο θάλασσα: Θεσμικό πλαίσιο, εφαρμογή στην πράξη, προοπτικές για το μέλλον – Protected areas in Greece and the Mediterannean sea: Institutional framework, experience from implementation, future perspectives.
19:15-19:45: ‘Marine Protected Areas in the Mediterranean (MedPAN Network): Practices for Effective Integrated Management’.
19:45-20:15: Marine Protected Areas and Sustainable Development in the Coastal Zone:
Case Studies – Good Practices and Future Challenges’.
20:15-21:15: 1st Roundtable Discussion: ‘Βιώσιμη Αλιεία στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές στη Μεσόγειο: Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις & Εργαλεία για ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων’-‘Sustainable Fisheries in the Marine Protected Areas of the Mediterranean: Methodological Approaches and Measures for Rational Management of Resources’.
21:15-22:15: Wine cocktail welcome party συμμετεχόντων Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου/Participants of the International Scientific Symposium

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

09:00-11:15: Η σημασία των Eπιστημονικών Προγραμμάτων Παρακολούθησης (monitoring) για αποτελεσματική διαχείριση στις Παράκτιες και Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο θάλασσα – The importance of the scientific monitoring programmes for the effective management in coastal and marine protected areas in Greece and the Mediterranean Sea.

11:30-12:00: ‘CIGESMED: Coralligenous based Indicators to evaluate and monitor the «Good Environmental Status» of the Mediterranean coastal waters’’.
12:00-12:30: ‘Evaluation of Climate Change Impacts on the Loggerhead Sea Turtle Nesting Beaches of the National Marine Park of Zakynthos’.
12:30-14:30: Ολοκληρωμένη Διαχείριση σε Παράκτιες και Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές: παραδείγματα από Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο θάλασσα – Integrated management in coastal and marine protected areas: examples of management agencies in Greece and the Mediterranean sea.
16:00-18:00: Διατήρηση απειλούμενων ειδών και οικότοπων προτεραιότητας – Βιώσιμη ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές: Παραδείγματα στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο θάλασσα – Conservation of endagered species and priority habitats & sustainable development in protected areas: Examples from Greece and the Mediterranean sea.
18:15-20:15: 2nd Roundtable Discussion: ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
και Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο: Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για αποτελεσματική διαχείριση Θ.Π.Π’ – ‘Sustainable Fisheries in the Marine Protected Areas of the Mediterranean: Methodological Approaches and Measures for Rational Management of Resources’.
20:30-22:30 Επίσημο Δείπνο Συμμετεχόντων Δ.Ε.Σ. / Dinner Gala Participants of the I.S.S.

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

10:00-10:30 ‘Προβολή Ντοκυμαντέρ Ε.Θ.Π.Ζ. 2015’ – ‘N.M.P.Z. Documentary Film 2015’.
10:30-11:30 5 : Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον – The National Marine Park of Zakynthos: Past, Present and Future.
11:45-12:15 Παρουσίαση Αναρτημένων Επιστημονικών Εργασιών & Δράσεων Συμμετεχόντων Φορέων Διαχείρισης Π.Π. – Posters Presentation of ScientiŒ c Projects & Demonstration Actions of Management Agencies in Protected Areas.
12:15-14:15: 3nd Roundtable Discussion: ‘Εθνικός Σχεδιασμός και Προστατευόμενες
Περιοχές στην Ελλάδα: 2014-2020’’ – ‘National Planning and Protected Areas in Greece: 2014-2020’’.
14:30-16:30 Περιήγηση Συμμετεχόντων Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου στο Εθνικό Θαλάσσιο Παρκο Ζακύνθου – T—our of the Participants of the International ScientiŒ c Symposium in the National Marine Park of Zakynthos.

Σχόλια