Γεωθερμία: χαρακτηρίστηκαν δύο πεδία στη Μακεδονία

0
882

Με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ χαρακτηρίζονται δύο γεωθερμικά πεδία, ένα στη Φλώρινα και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά, χαρακτηρίζεται και υπάγεται σε κατηγορία κατ’επιταγή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3175/03 και σύμφωνα με την απόφαση Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27-1-04 :

1. Ο χώρος στην περιοχή Αετού ΠΕ Φλώρινας ως: Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Αετού Φλώρινας.

Η έκταση του γεωθερμικού πεδίου ανέρχεται σε 7,6 km2 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 25-36οC Βάθος ταμιευτήρα: 80-250 μ. Παροχή: 200 m3 /h.

2. Ο χώρος στην περιοχή Νυμφόπετρας ΠΕ Θεσσαλονίκης ως: Πιθανό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Αγ. Αντωνίου Νυμφόπετρας Θεσσαλονίκης.

Η έκταση του γεωθερμικού πεδίου ανέρχεται σε 6,7 km2 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 25-45οC Βάθος ταμιευτήρα: 60-140 μ. Παροχή: 200 m3 /h.

Σχόλια