Αιολική ενέργεια: 144 νέα Γιγαβάτ στην Ευρώπη ως το 2025

0
665

Την επόμενη δεκαετία στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εγκατασταθούν περισσότερα από 144 Γιγαβάτ αιολικής ενέργειας σύμφωνα με τους αναλυτές της MAKE.

Το 2014 η νέα αιολική ισχύς αυξήθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2013 αφού προστέθηκαν 13 Γιγαβάτ. Μάλιστα, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Σουηδία, Τουρκία και Αυστρία κατέρριψαν παλαιότερα εθνικά ρεκόρ νέας αιολικής ισχύος.

 

Η ευρωπαϊκή αγορά αιολικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ακόμα 8,7% το 2015.

Σχεδόν δύο στα τρία από τα συνολικά 144 νέα αιολικά Γιγαβάτ ως το 2025 θα εγκατασταθούν στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά: η Γερμανία αντιστοιχεί στο 42% ή 37 GW, Βρετανία και Γαλλία ακολουθούν με 15,4 GW και 13,2 GW αντίστοιχα.

Στη Νότια Ευρώπη θα εγκατασταθεί το 26% της νέας αιολικής ισχύος και την Ανατολική Ευρώπη μόλις 13%.

Όσον αφορά στα υπεράκτια αιολικά πάρκα η MAKE επισημαίνει ότι αντιστοιχούν στο 13% (ή 1,6 Γιγαβατώρες) της νέας ηλεκτρικής ισχύος που συνδέθηκε με το δίκτυο το 2014, ενώ ακολουθούν ακόμα τρία Γιγαβάτ το 2015. Η νέα υπεράκτια αιολική ισχύς θα ξεπεράσει τα 4 Γιγαβάτ ετησίως ως τα τέλη της δεκαετίας που καλύπτει η έρευνα.

Η MAKE επισημαίνει ότι η απουσία δεσμευτικών εθνικών στόχων μετά το 2020 συνεπάγεται την επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας.

econews

Σχόλια