Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες μετρά το αιολικό δυναμικό στα νησιά

0
362

Στη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου Διαγωνισμού με θέμα την «Εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού (κατά τα οριζόμενα στο ν. 3468/2006 ως ισχύει και από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το πρότυπο DIN/ENISO/IEC 17025/2005, όπως ισχύει κάθε φορά), για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την εγκατάσταση οκτώ σαραντάμετρων ανεμογραφικών σταθμών σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος, προχωρά η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 160.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αρμόδια Διεύθυνση για το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Έργων και Αδειοδοτήσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με την αποσφράγιση να πραγματοποιείται στην αίθουσα συσκέψεων ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Τα Τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Σχόλια