ΑΠΕ: οι νέες παραδοχές του ΛΑΓΗΕ για το έλλειμμα και τα φωτοβολταϊκά

2
2535

Ελλειμματικός κατά 32,28 εκατ. Ευρώ θα κλείσει το 2015 ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ, όπως προκύπτει από τις νέες προβλέψεις του λειτουργού της ελληνικής αγοράς, ενώ προβλέπεται μια σχετικά ανάκαμψη στην αγορά των φωτοβολταϊκών κυρίως λόγω του net-metering.

Σύμφωνα με τις ανανεωμένες εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ, που περιλαμβάνονται στο Δελτίο ΑΠΕ Αυγούστου, το Ιούνιο το έλλειμμα στο λογαριασμό έφτασε τα 65,21 εκατ., τον Ιούλιο τα 67,20 εκατ. και τον Αύγουστο τα 86,57 εκατ. ευρώ.

Η αρνητική εικόνα του ειδικού λογαριασμού προβλέπεται να συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες του έτους, φτάνοντας στα -98,38 εκατ. το Σεπτέμβριο, τα -109,08 τον Οκτώβριο, τα -79,80 το Νοέμβριο, για να κλείσει τον Δεκέμβριο στα -32,08 εκατ. ευρώ.

Για το 2016, ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι το αρνητικό κλίμα θα αντιστραφεί και ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ θα εμφανίσει πλεόνασμα, τουλάχιστον για τους πρώτους τέσσερεις μήνες του έτους, ωστόσο από το Μάιο και μετά τα δεδομένα αλλάζουν.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2016 ο λογαριασμός θα παρουσιάσει έλλειμμα 7,37 εκατ. ευρώ, το οποίο βαθμιαία θα αυξηθεί, για να κλείσει το έτος στα -65,63 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα θα παραμείνει και το 2017. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο το έλλειμμα θα ανέλθει στα 37,29 εκατ., τον Φεβρουάριο θα μειωθεί στα -3,89 εκατ., για να παρουσιάσει πλεόνασμα στον Μάρτιο ύψους 0,90 εκατ.

Παρόλα αυτά, η θετική πορεία ανακόπτεται και τον Απρίλιο του 2017 ο λογαριασμός θα συσσωρεύσει έλλειμμα ύψους 31,80 εκατ., το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά ως τον Ιούλιο.

—Οι νέες παραδοχές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ βασίζονται στις κάτωθι παραδοχές:

* H διείσδυση των φωτοβολταϊκών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ λόγω της άρσης αναστολής συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης (ν.4254/2014) γίνεται η υπόθεση ότι εξακολουθεί η υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών και πέραν του 2014 και συγκεκριμένα 30 ΜW για το 2015 και 50 ΜW για το 2016 και 2017.

* Για τα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράμματος στεγών η διείσδυση μηδενίζεται μετά το 2014, καθώς γίνεται η υπόθεση ότι θα προχωρήσει το net-metering και οι νέες εγκαταστάσεις θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς.

* Στην αυξητική επίδραση της κατάργησης του κανόνα 30% στις προσφορές των θερμικών μονάδων στον ΗΕΠ, στην επίδραση της μειωμένης ζήτησης καταναλωτών λόγω της παρατεταμένης Οικονομικής Κρίσης, στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και GAZPROM για μείωση της τιμής Φυσικού Αερίου (με αποτέλεσμα την μείωση του μεταβλητού κόστους παραγωγής των μονάδων Φ/Α) και στην υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στον ΗΕΠ.

Η μέση ετήσια ΟΤΣ με την οποία αμείφθηκαν τα ΑΠΕ το 2014 ήταν 54 €/MWh (με εκτιμώμενη παραγωγή ΑΠΕ 7,9 GWh). Στο δελτίο του ΛΑΓΗΕ έγινε αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ΟΤΣ που λαμβάνει υπόψη τόσο την επίδραση που θα έχουν οι πρόσφατες μεταβολές της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και την επίπτωση στις τιμές Φυσικού Αερίου για τους ηλεκτροπαραγωγούς της Ελλάδας όσο και την επίπτωση από τυχόν μεταβολές στη ζήτηση αλλά και από αλλαγές στην αγορά που ενδέχεται να επηρεάσουν τον ΗΕΠ. Για τις προβλέψεις οι εκτιμήσεις είναι ΟΤΣ 55 €/MWh για το 2015, 57 €/MWh για το 2016 και 60 €/MWh για το 2017.

* Όσον αφορά στην εισροή από τα έσοδα διάθεσης δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου στις 27 Φεβρουαρίου 2014 ανακοινώθηκε ότι η εφαρμογή της απόφασης για παρακράτηση (back – loading) 900 M δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων ξεκίνησε από τα μέσα Μαρτίου 2014 με την απόσυρση 400 M δικαιωμάτων μέσα στο έτος. Αναμένεται να ακολουθήσει η απόσυρση 300 Μ δικαιωμάτων το 2015 και 200 M το 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι ποσότητες δικαιωμάτων προς δημοπράτηση που διαθέτει κάθε χώρα πρόκειται να μειωθούν σημαντικά. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας έχει ανακοινωθεί μια μείωση 38 % στα δικαιώματα του 2014, τα οποία ανέρχονται σε 22.014.500 τόνους CO2. Για το 2015 τα δικαιώματα προς δημοπράτηση όπως προκύπτουν από το ημερολόγιο δημοπρασιών που δημοσιεύθηκε πρόσφατα ανέρχονται σε 25.655.000 τόνους CO2, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.  Μετά το 2015 δεν προβλέπεται πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού με έσοδα από την δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2.

* Για τις προβλέψεις του εσόδου από ΕΤΜΕΑΡ για το διάστημα 2015 – 2016 λαμβάνονται υπόψη τα προφίλ κατανάλωσης 2013 – 2014, τα οποία παρουσιάζουν διαφορές με τα προηγούμενα έτη, κυρίως λόγω μείωσης της ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης και της ευρείας χρήσης κλιματιστικών για θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες. Η συνολική ετήσια κατανάλωση της επικράτειας για τα έτη 2015 – 2017 που λαμβάνεται υπόψη για τις προβλέψεις είναι περίπου 53,6 TWh.

2 Σχόλια

  1. Η Κυπριακή Κυβέρνηση ευελπιστεί ότι έχει κάνει καλύτερο σχεδιασμό του σχεδίου διοχέτευσης φωτοβολταϊκών σε σύγκριση με την Ελληνική Κυβέρνηση, και ως εκ τούτου τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα θα αποφευχθούν. Εντούτοις, τα εισοδήματα των παραγωγών φέρουν έκτατη φορολογία για το 2015 της τάξεως του 13% περίπου. Οι εν λόγο αποκοπές θα επιστραφούν στους παραγωγούς αναδρομικά το 2016. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα νέα σχέδια υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.europeansolarcorporation.com/domestic/net-metering.html

    Source: http://www.europeansolarcorporation.com

  2. Παρότι οι ΑΠΕ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εντούτοις τα προβλήματα στο χρηματοδοτικό μηχανισμό, η έλλειψη σταθερού και ολοκληρωμένου πλαισίου σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική θέση της χώρας έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα και έχουν επιφέρει πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας.

    Για περισσότερες πληροφορίες για φωτοβολταϊκά μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα http://www.europeansolarcorporation.com

Comments are closed.