ΕΣΠΑ: παράταση για το «παλιό» και περισσότερα κονδύλια για το «νέο»

0
297

Η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ανερχόταν σε 20,3 δισ. ευρώ (ή 91,7%), έως τις 27 Αυγούστου 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας.

Το ποσό των ενταγμένων έργων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 35,5 δισ. ευρώ (ή 145,8%) και το ύψος των νομικών δεσμεύσεων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 30,6 δισ. ευρώ (ή 125,9%).

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, σε συνέντευξη Τύπου: τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, οι οποίες επηρέασαν το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών του 2015.

Ενδεικτικά σημείωσε ο υπουργός ότι, οι εκκρεμούσες κατανομές στην Τράπεζα της Ελλάδος φέτος τον Αύγουστο ανέρχονταν σε 1 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα ανέρχονται περίπου στα 315 εκατ. ευρώ.

Όμως, από τις αρχές του Αυγούστου έχει ξεκινήσει η σταδιακή ομαλοποίηση των εκταμιεύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού. Ελήφθησαν ήδη τα εξής μέτρα:

– αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από 95% σε 100% του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και πρόωρη εκταμίευση του υπολοίπου 5% της αποπληρωμής,

– αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετη ρευστότητα σε συνδυασμό με πόρους που θα αντληθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Από πλευράς μας -και σε διαρκή επαφή με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- παίρνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή και να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ρευστότητας, να ξεπαγώσουν έργα που καθυστερούσαν από έλλειψη ομαλής ροής χρηματοδότησης και να επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί ρυθμοί απορρόφησης. Ας σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι ευρωπαϊκές εισροές ΕΣΠΑ και δεσμεύονται μόνο για πληρωμές ΕΣΠΑ» είπε ο Νίκος Χριστοδουλάκης.

—ΕΣΠΑ 2014-2020

Όσον αφορά στο νέο ΕΣΠΑ, ο υπουργός Οικονομίας γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει πρόταση διεκδίκησης μεγαλύτερου ποσού στα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα βρίσκονται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με την εθνική συμμετοχή το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 26 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η χώρα έχει το δικαίωμα να ζητήσει το 2016 την ενεργοποίηση της «ρήτρας αναθεώρησης», δηλαδή να διατεθούν άλλα 2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός διευκρίνισε, χωρίς να αποκαλύψει τα επιπλέον κονδύλια που θα διεκδικήσει, ότι αυτά που θα αιτηθεί δεν θα αντιστοιχούν μόνο στα ποσά της ρήτρας αναθεώρησης.

Εξήγησε ότι το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 σχεδιάστηκε με δεδομένα προ κρίσης: «Είναι αναγκαίο για τη χώρα ενός ΕΣΠΑ εξόδου από την κρίση», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ζητήσει να μπει και το κριτήριο της αύξησης της απασχόλησης προκειμένου να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις και έργα, ενώ κρίνει σημαντικό και την αλλαγή των δράσεων που θα ενισχυθούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.

Σχόλια