Η ανάπτυξη των ΑΠΕ πάει χέρι-χέρι με πιο αξιόπιστα δίκτυα ενέργειας

0
364

Μια νέα έρευνα έρχεται να διαψεύσει όσους συνδέουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με διακοπές ρεύματος και αναξιοπιστία στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Χθες (26 Αυγούστου) ο Διαχειριστής Δικτύων της Γερμανίας δημοσίευσε τον δείκτη της μέσης διάρκειας διακοπής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (System Average Interruption Duration Index-SAIDI), ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το 2006 οι διακοπές ρεύματος στη Γερμανία είχαν συνολική διάρκεια 21,53 λεπτά. Αυτός ο αριθμός έπεσε στα 12,28 λεπτά το 2014.

Η Γερμανία και η Δανία έχουν τα πιο αξιόπιστα δίκτυα στην Ευρώπη με μεγάλη διαφορά.

—Η διείσδυση των ΑΠΕ

Η Δανία καλύπτει περίπου το 40 τοις εκατό των ενεργειακών αναγκών της από αιολική ενέργεια, ενώ η Γερμανία περίπου το 17 τοις εκατό από το συνδυασμό αιολικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών.

Το μερίδιο των δυο κυριότερων τεχνολογιών ΑΠΕ έχει σημασία διότι προκαλούν μεταβλητότητα στο δίκτυο από τη στιγμή που οι Κιλοβατώρες που παράγουν εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και όχι από τις ανάγκες του δικτύου. Δεν είναι διαθέσιμες κατά το δοκούν και θεωρούνται ως πηγή αναξιοπιστίας για τα δίκτυα ηλεκτρισμού από τους πολεμίους των ΑΠΕ.

Η Ιταλία έχει επίσης παρόμοια ποσοστά διείσδυσης των ΑΠΕ με τη Γερμανία και οι επιδόσεις του δικτύου της έχουν βελτιωθεί σταθερά από το 2006.

Αντίστοιχα, το άθροισμα αιολικής και ηλιακής ενέργειας αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία με αποτέλεσμα ο δείκτης SAIDI να βελτιωθεί εντυπωσιακά κατά το διάστημα 2006-2011.

Δείτε στον πίνακα που απεικονίζει τον δείκτη SAIDI παράλληλα με την αύξηση των ΑΠΕ ανά ευρωπαϊκή χώρα.

GET_en__3A8_grid_liability_and_renewables_l

—Γιατί γίνονται πιο αξιόπιστα τα δίκτυα

Παρόλα αυτά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι συνδιακύμανση δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε σχέση αιτιότητας. Κατά πόσο τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν συνεισφέρει στην εκμηδένιση του χρόνου των διακοπών ηλεκτροδότησης, κοινώς των μπλακ-άουτ;

Μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας του 2013 έδειχνε ότι έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις στα δίκτυα, όπως η αντικατάσταση των εναέριων καλωδίων με υπόγεια.

Έτσι, παρότι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά δεν αποτελούν την κύρια αιτία μείωσης του δείκτη SAIDI, η «επάρατος» μεταβλητότητα και η στοχαστικότητα που χρεώνουν στο δίκτυο δεν συνοδεύονται από διακοπές ηλεκτροδότησης, αλλά το αντίθετο.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης SAIDI δεν λαμβάνει υπόψη τις φυσικές καταστροφές, συνεπώς ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν διακοπές ρεύματος δεν απεικονίζονται στα παραπάνω δεδομένα.

Παρομοίως, μια διακοπή ρεύματος πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον τρία λεπτά για να καταγραφεί ως πρόβλημα του δικτύου, μολονότι πρόκειται για μια χρονική διάρκεια ικανή να προκαλέσει πρόβλημα στον τομέα της μεταποίησης.

econews

Σχόλια