Οι ΑΠΕ πίσω από τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ΕΕ

0
617

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αυξήθηκε κατά 8,8% από το 2009 έως το 2012, σύμφωνα με έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC).

Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι τα δύο τρίτα της συνολικής εξοικονόμησης οφείλονται στην εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΑΠΕ στη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου της προόδου που έχει σημειώσει κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ στην επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου κάλυψης τουλάχιστον του 20% των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ έως το 2020.

Οι ερευνητές της Κομισιόν εξέτασαν τους τρόπους με τους οποίους οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τρεις τομείς: την ηλεκτροπαραγωγή, τον κλιματισμό και τις μεταφορές.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι συνδυαστικά -στους τρεις τομείς- αποφεύχθηκε η εκπομπή του ισοδύναμου 716 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το 2012, όταν οι συνολικές εκπομπές ανήλθαν στους 4.546 τόνους CO2.

Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά το 2012, συμβάλλοντας στο 64% της εξοικονόμησης, χάρη στην υψηλή διείσδυση της αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών.

Ακολούθησαν οι εφαρμογές των ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης και της  ψύξης με 31% και στις μεταφορές με 5%.

Τον περασμένο Οκτώβριο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030 με εγχώριους στόχους μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 τοις εκατό σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 27 τοις εκατό.

econews

Σχόλια