Η αιολική ενέργεια κάλυψε το 8% της ζήτησης ηλεκτρισμού στην Ευρώπη

0
241

Οι ανεμογεννήτριες κάλυψαν το 8% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη το 2014 σύμφωνα με μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του JRC για την αιολική ενέργεια «το 2014 ήταν συνολικά μια καλή χρονιά για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας» στην Ευρώπη. «Η νέα εγκατεστημένη ισχύς ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών εμφάνισαν υγιείς οικονομικούς δείκτες».

Σε αριθμούς, η διασυνδεδεμένη αιολική ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα 129 Γιγαβάτ το 2014 καλύπτοντας το 8% της ζήτησης. Το νούμερο αντιστοιχεί στο άθροισμα της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ελλάδα και Ιρλανδία.

Η αιολική ενέργεια αναμένεται να διατηρηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά και μέχρι το 2012 να αντιστοιχεί στο 12% της ευρωπαϊκής ηλεκτροπαραγωγής.

Εξυπακούεται ότι η αιολική ενέργεια δεν γνωρίζει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλες της χώρες. Η Δανία κάλυψε το 40% της εγχώριας ζήτησης το 2014 (μάλιστα πριν λίγες ημέρες η παραγωγή αιολικής ενέργειας ανήλθε σε ποσοστό 140% επί της εγχώριας ζήτησης και το πλεόνασμα εξήχθη σε γειτονικές χώρες).

Στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία το μερίδιο της αιολικής ηλεκτροπαραγωγής κυμάνθηκε από 19% ως 25% επί της τελικής κατανάλωσης.

Δεκαπέντε ακόμα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν ποσοστό τουλάχιστον 4% του ηλεκτρισμού τους από ανεμογεννήτριες.

Το 2014 εγκαταστάθηκαν 13 νέα αιολικά Γιγαβάτ στην Ευρώπη τα 11,8 GW εκ των οποίων συνδέθηκαν με το δίκτυο.

Η σωρευτική εγκατεστημένη αιολική ισχύς ανήλθε σε 129 Γιγαβάτ και η ετήσια παραγωγή έφτασε τις 265 Τεραβατώρες.

—Το παγκόσμιο τοπίο

Παρότι η έκθεση εστίασε στην Ευρώπη αναφέρθηκε και στις παγκόσμιες αναπτυξιακές τάσεις του κλάδου. Η παγκόσμια σωρευτική διασυνδεδεμένη ισχύς ανήλθε σε 370 GW το 2014 χάρη σε 52,8 νέα αιολικά GW. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στη νέα ισχύ η οποία ήταν υψηλότερη κατά 48% σε σύγκριση με το 2013 και κατά 17% με το 2012.

Όπως και στα φωτοβολταϊκά, ηγείται η Κίνα με 23,2 νέα Γιγαβάτ και μερίδιο αγοράς 44%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωσης εγκαταστάθηκαν μόλις 13,05 Γιγαβάτ, ωστόσο η Ευρώπη διατηρεί την πρωτιά όσον αφορά τη συνολική παραγωγή αιολικής ενέργειας, με έξι χώρες, τη Δανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τηνΙσπανία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία, να παράγουν 10 με 40 τοις εκατό του ηλεκτρισμού τους από αιολικά πάρκα.

Ο στόχος για την επίτευξη μεριδίου 20% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί μέρος της κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, η οποία προβλέπει επίσης 20 τοις εκατό μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και 20 τοις εκατό βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εντός ΕΕ.

Τον Οκτώβριο του 2014 οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε νέους στόχους για το 2030, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 τοις εκατό σε σύγκριση με το 1990, καθώς και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στο 27 τοις εκατό.

econews

Σχόλια