Η Θεσσαλονίκη υιοθέτησε την πλατφόρμα «Βελτιώνω την πόλη μου»

0
151

Από τις 9 Ιουνίου 2015 οι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν πια τη δυνατότητα να επικοινωνούν διαδικτυακά με τη δημοτική τους αρχή ώστε να αναφέρουν, να παρακολουθούν και να επιλύουν τα καθημερινά τους προβλήματα (π.χ. πεταμένα σκουπίδια, καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, κλπ).

Με αυτό τον τρόπο οι δημότες μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να κοινοποιούν τα προβλήματα, που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντικαθιστώντας έτσι τη συνήθως χρονοβόρα και μη αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι παραπάνω υπηρεσίες οφείλονται στην υιοθέτηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης της πλατφόρμας λογισμικού «Βελτιώνω Την Πόλη Μου» που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, παρέχοντας λειτουργίες υποβολής, διαχείρισης και ανάλυσης των αιτημάτων του.

Το Βελτιώνω Την Πόλη Μου αποτελείται από μια διαδικτυακή εφαρμογή που παραμετροποιείται πλήρως με βάση τις ανάγκες του Δήμου. Επιπλέον αποτελείται και από δύο native εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS.

Το Βελτιώνω Την Πόλη Μου απευθύνεται σε Δήμους που επιδιώκουν μια εποικοδομητική συνεργασία με τους πολίτες τους και έχει ήδη υιοθετηθεί από ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών αρχών ανά τον κόσμο, όπως φαίνεται στο σύνδεσμο και στο παρακάτω διάγραμμα:

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας Βελτιώνω Την Πόλη Μου πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory, που ανήκει στο Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και της Ερευνητική Μονάδας URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εμπορική διάθεση της εφαρμογής πραγματοποιείται από την εταιρεία INFALIA PC, τεχνοβλαστό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την εταιρεία INTELSPACE S.A, τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύντομα η λειτουργικότητα της πλατφόρμας «Βελτιώνω Την Πόλη Μου» θα είναι διαθέσιμη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και για έξυπνες κινητές συσκευές Android και iPhone.

Σχόλια