Ημερίδα για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες από τον ΦΔ Δέλτα Νέστου

0
548

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, στο Πόρτο Λάγος, ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350 του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013).  Η πράξη υλοποιείται από τον Ε.Λ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, (υπεύθυνος παρακολούθησης Δρ. Εμμανουήλ Κουτράκης) με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η ημερίδα αφορούσε σε ενημέρωση για τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη και την αξιοποίηση των κάτωθι έργων που εκπονούνται στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας:

1)  Μελέτη αύξησης της παραγωγικότητας πλωτών μονάδων εκτροφής μυδιών (Mytilus galloprovincialis) βάσει της χωροθέτησης και εσωτερικής διάταξής τους. (Σωτηρία Αναστασίου, ΚΥΠΕ 3122/13)

2)  Σχεδιασμός τεχνητού υγροβιότοπου για τη διαχείριση και αποκατάσταση του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Ισμαρίδας. (Ειρήνη Κώττη, ΚΥΠΕ 3480/138)

3)  Διερεύνηση της μόλυνσης των χελιών από το παράσιτο Anguillicola crassus σε λιμνοθάλασσες, ποτάμια και χελοκαλλιέργειες των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Ελλάδας. (Βάια Καντζούρα, ΚΥΠΕ 7621/Β13)

4)  Ορθολογική διαχείριση της αγροτικής παραγωγής σε κλίμακα λεκάνης απορροής με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων αυτής στην αλιευτική παραγωγή και την ποιότητα των υδάτων των λιμνοθαλασσών. (Βασίλειος Πισινάρας, ΚΥΠΕ 7736/Β51).

Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 40 άτομα – εκπρόσωποι των αλιευτικών συνεταιρισμών της περιοχής, φορέων των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ, Δυτικής Ελλάδας κ.α.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Δρ. Αργύριος Καλλιανιώτης, Διευθυντής του ΙΝΑΛΕ, ενώ, στη συνέχεια, απεύθυναν χαιρετισμό ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος και ο Δρ. Εμμανουήλ Κουτράκης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και τακτικός ερευνητής του ΙΝΑΛΕ.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα τέσσερα θέματα που αναπτύχθηκαν με τους παρευρισκόμενους οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ποικίλα οφέλη και πλεονεκτήματα από την υλοποίηση αυτών. Επίσης, εξέφρασαν την προσμονή τους για την τελική ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των έργων και στην οποία θα παρουσιαστούν εκτενώς τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων έργων.

Σχόλια