Γεωθερμία και εξοικονόμηση ενέργειας στη Λατινική Αμερική χρηματοδοτεί η Ευρώπη

0
336

Το ποσό των 118 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νέα στήριξη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις και η επιχειρηματική συνεργασία της στην περιοχή.

Στα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια συμπεριλαμβάνεται πρώτον η επιχορήγηση ύψους 15 εκατ. για τον μηχανισμό γεωθερμικής ανάπτυξης της Λατινικής Αμερικής, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας στη Λ. Αμερική και δεύτερον η συνδρομή για ένα σχέδιο στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Καραϊβική -ύψους 4,25 εκατ. ευρώ- που αφορά την παροχή τεχνική βοήθεια σε θέματα ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης.

Η ανακοίνωση έγινε χτες κατά την επιχειρηματική διάσκεψη κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

Ο κ. Mimica, επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία σύγκλισης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης των δεσμών για τις επιχειρήσεις και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Τα νέα προγράμματα που υπογράφηκαν σήμερα θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή και τη λατινοαμερικανική κοινωνία.»

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, επεσήμανε: «Οι επιχειρήσεις δημιουργούν και στις δύο όχθες του Ατλαντικού τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνοποίηση. Η εκδήλωση αυτή μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση και την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και την επέκταση των αλυσίδων αξίας που συνδέουν τις ηπείρους μας.»

Αρκετά νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν σήμερα θα υλοποιηθούν μέσω συνδυασμού των μέσων (χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που συνδυάζουν επιχορηγήσεις και δάνεια). Προωθούν πρόσθετες επενδύσεις και βασικές υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ενώ υποστηρίζουν την κοινωνική ανάπτυξη και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί επίσης το πρόγραμμα για το επιχειρηματικό δίκτυο υπηρεσιών και καινοτομίας (ELAN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής. Σκοπός του είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΕ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς και τις ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, με συνολικό προϋπολογισμό 11 εκατ. Ευρώ. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, το Μεξικό, το Περού, την Κολομβία και την Κόστα Ρίκα.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διάσκεψης κορυφής υπογράφηκε επίσης μια νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB), εκπροσωπούμενης από τον πρόεδρό της Luis Alberto Moreno, ώστε να προωθηθεί η στενή συνεργασία αυτών των ηγετικών οργανώσεων δωρητών.

Σχόλια