Φωτοβολταϊκά: "μπλόκο" από το παρελθόν στο net-metering – "Εικονικό" ζητά ο ΣΕΦ

0
378

Η δέσμευση χωρητικότητας στα δίκτυα των νησιών από παλαιές και ανενεργές αιτήσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί τροχοπέδη για τη διάδοση του net metering με φωτοβολταϊκά σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ζητά τη θεσμοθέτηση του εικονικού (virtual) net-metering, δηλαδή η αντιστοίχιση και ο συμψηφισμός μιας κατανάλωσης με φωτοβολταϊκό σύστημα που δεν βρίσκεται στο χώρο όπου αυτή λαμβάνει χώρα.

—Δεσμευμένη ισχύς

Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress, από τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ προκύπτει ότι υπάρχει πράγματι δέσμευση περιθωρίου ισχύος αφενός από παλιά έργα με Συμβάσεις Σύνδεσης, αφετέρου από εκκρεμή αιτήματα φωτοβολταϊκών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Καθώς αυτά τα έργα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν καθώς η χαμηλή εγγυημένη τιμή που ισχύει τα καθιστά οικονομικά ασύμφορα έχει διαμορφωθεί μια «ψευδής εικόνα» δεσμευμένου ηλεκτρικού χώρου, που δεν αφήνει περιθώριο για νέες αιτήσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού.

Αναλυτικότερα, η δεσμευμένη ισχύς φωτοβολταϊκών σε εξέλιξη αδειοδοτικής κατάστασης που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνει φωτοβολταϊκούς σταθμούς κυρίως επί εδάφους, που από το 2012-2013 έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο και είχαν καταβάλει τις σχετικές δαπάνες σύνδεσης. Παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης, δύο με τρία χρόνια, ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ δεν διαγράφει από τις λίστες περιθωρίων τα εν λόγω έργα επικαλούμενος μη ρητή νομοθετική αναφορά.

Παρότι δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση, σε αντίστοιχες περιπτώσεις η αρμόδια Διεύθυνση για την Ηπειρωτική Ελλάδα, θέτει στο αρχείο τα εν λόγω έργα και αποδεσμεύει ηλεκτρικό χώρο.

Όσον αφορά στις αιτήσεις των ετών 2012-2013 για το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις, για να φτάσει η σειρά αξιολόγησης ενός νέου αιτήματος θα πρέπει να περιμένει να εκδοθούν οι προσφορές σύνδεσης για το πλήθος των παλαιών αιτημάτων φωτοβολταϊκών στεγών, να παρέλθει το δίμηνο που προβλέπουν οι διαδικασίες και έπειτα να ακυρωθούν (η ακύρωση θεωρείται βέβαιη λόγω της πολύ χαμηλής ταρίφας που ισχύει πλέον για την κατηγορία αυτή έργων).

Αυτό το ζήτημα γραφειοκρατικής φύσης έχει αποτέλεσμα να αναστέλλεται το net metering σε μεγάλα νησιά με έντονη οικονομική δραστηριότητα όπου εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον, όπως η Κρήτη, αλλά και μικρότερα όπως η Σκύρος.

Πρόβλημα υπάρχει και στο ηπειρωτικό σύστημα, όπου μια νέα αίτηση μπορεί να χρειαστεί τρία χρόνια για να εγκριθεί με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης.

—Εικονικό net metering

Εντωμεταξύ, ο ΣΕΦ προτείνει τη θεσμοθέτηση του εικονικού (virtual) net-metering, ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση της αυτοπαραγωγής σε ξενοδοχειακές μονάδες, (ιδιαίτερα σε νησιά), δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, γεωργικών αντλιοστασίων (π.χ. περιπτώσεις αντλιοστασίων ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ), κ.λπ.

Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει ο ΣΕΦ, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα του εικονικού net-metering, δηλαδή ο συσχετισμός και συμψηφισμός μίας κατανάλωσης με φωτοβολταϊκό που δεν βρίσκεται στο χώρο όπου πραγματοποιείται αυτή η κατανάλωση (σήμερα, η σχετική ΥΑ επιτρέπει την  εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού μόνο στον ίδιο ή όμορο χώρο). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ως εξής:

“7. Το Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται κατ’ αρχάς στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε άλλο χώρο, διαφορετικό του χώρου κατανάλωσης (όπου βρίσκεται και ο αντίστοιχος μετρητής κατανάλωσης με τον οποίο διενεργείται ο ενεργειακός συμψηφισμός), επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού από το χώρο αυτοπαραγωγής στο χώρο κατανάλωσης, καταβάλλοντας τα τέλη που ισχύουν για τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου, όπως προβλέπεται σχετικά από το άρθρο 24 του Ν.3468/2006”.

Σημειωτέον ότι η πρόβλεψη αυτή υπάρχει στο Ν.3851/2010 και κακώς δεν περιελήφθη στην ΥΑ που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, η παρ. 2 του αρθ. 4 του Ν.3851/2010 αναφέρει τα εξής:

“Στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς, η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού από το χώρο αυτοπαραγωγής στο χώρο κατανάλωσης, καταβάλλοντας τα τέλη που ισχύουν για τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου”.

Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπει και τη χρήση ιχνηλατών (trackers) στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος επί εδάφους, μια πρόνοια που δεν υπάρχει στη σχετική ΥΑ που ισχύει σήμερα.

econews

Σχόλια