ΑΠΕ: ούριος άνεμος στην αιολική ενέργεια με 53,8 νέα Μεγαβάτ τον Απρίλιο

0
12
Σημαντική άνοδο σημείωσε η εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας τον Απρίλιο του 2015 με 53,8 νέα Μεγαβάτ, σύμφωνα με το συνοπτικό πληροφοριακό δελτίο του ΛΑΓΗΕ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανέρχεται πλέον σε 1717,92 μεγαβάτ.

Κατά τον Απρίλιο, προστέθηκαν επίσης 50 Κιλοβάτ βιομάζας, καθώς και ένα Μεγαβάτ στα μικρά υδροηλεκτρικά.

Πλέον, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στις υπόλοιπες τεχνολογίες είναι 220,78 Μεγαβάτ για τα μικρά υδροηλεκτρικά, 47,94 Μεγαβάτ για τη βιομάζα, 100,07 μεγαβάτ για τη Συμπαραγωγή, 2.092 Μεγαβάτ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα και 375 Μεγαβάτ για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Σχόλια